Articles by Arash Gelichkan

Bisonmän och vapennazister men ingen kupp utan den ekonomiska eliten

KOMMENTAR Bisonmän och fåntrattar till trots så var stormningen av capitolium inget att bagatellisera. Tillsammans med beväpnade nynazister och andra reaktionärer på plats var de nära att åstadkomma en gisslansituation med många fler döda. Trots detta så hade aktionen inga utsikter att lyckas förverkliga drömmen om ett nytt auktoritärt Trump-amerika menar Arash Gelichkan.

Parlamentariska finter eller rörelsebyggande?

KOMMENTAR Det var alldeles nödvändigt att stoppa privatiseringen av Arbetsförmedlingen. Men ska Vänsterpartiets långsiktiga strategi vara att genom överens­kommelser med den revanschsugna högern rädda det…
Rojava: Cyniskt spel och social radikalism är aldrig hållbart

Det fanns en kurdisk-arabisk revolutionär enhet i inledningen av upproret. Assadregimen, Turkiet och andra slet dock sönder den med bistånd från både PYD och den syriska mainstream-oppositionen. En progressiv framtid kan aldrig byggas på cyniskt alliansspel menar Arash Gelichkan.


Klimatet kan inte vänta på att Thunberg ska bli antikapitalist

En del av vänstern placerar förväntningar och förhoppningar på Greta Thunberg som hon åtminstone hittills vare sig kunnat eller velat, men framförallt inte varit skyldig att infria. Det är inte Gretas fel om vi låter radikala krav och budskap hamna i skymundan för fraser som ”vi måste göra något” och andra truismer. Låt Dagens Nyheter ha sina helgbilagor och morgonsofforna sina stunder, men den klimatradikala vänsterns uppgift är en annan. Det menar Arash Gelichkan


Fyra punkter om varför det var rätt att träffa Zarif

FNs klimatpanel IPCC släppte i början av augusti en specialrapport om klimatförändringar och land. Rapporten är den andra av tre specialrapporter som panelen år 2016 gav sina arbetsgrupper i uppdrag att ta fram. Den första rapporten kom förra året och fokuserade på målet att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader. Den fick mycket uppmärksamhet för att den målade upp katastrofscenarion, något som tidigare varit ovanligt från klimatforskare. IPCC var dock restriktiva med att dra slutsatser om hur de mål som behöver uppnås för att motverka klimatförändringar kan bli verklighet, men många aktivister och radikala debattörer runtom i världen fyllde i med att påpeka att IPCC i allt väsentligt propagerar för kapitalismens avskaffande.