Böcker

Kampen för säker sex och rätten till familjeplanering

Med sin nya bok Lust och nöd – Karin & Nils Adamsson, sexualupplysningens pionjärer tar sig historikern Gunnela Björk an att skildra den svenska sexual­politikens historia och om arbetarparet som blev företagare och kämpade för rätten till preventivmedel och familjeplanering. Per Leander har läst den.

Läs mer

Fotbollen och samhället

Statsvetaren och frilansskribenten Ekim Çağlar har tidigare utkommit med boken Propagandafotboll (2017). I den nyutkomna boken Fotboll i krig och fred – Hundra år av…