Ledare

LO-ledningen ger upp ett landmärke

Ledaren # 46 2021 ▶ Kollektiva rättigheter mot individuella möjligheter ▶ LO-ledningen säkrar regeringssamarbetet med C ▶ Det som sker är kulmen på årtionden av klasskamp…

Läs mer

Högerblocket är fullt av sprickor

Varje politisk epok bygger på allianser mellan olika sociala skikt i samhället. Socialdemokraternas stora framgång var att de lyckades få politisk förankring hos avgörande delar av både arbetarklassen och mellanskikten. Det var själva förutsättningen för att partiet skulle kunna få egen majoritet i två riksdagsval och förnyat väljarstöd i 44 obrutna år.