Göteborg

HGF Västra Sverige har valt en ny styrelse

▶ Årsmötet körde över valberedningens förslag ▶ Motion som kritiserar suspenderingsprocessen bifölls ▶ Göteborgs stad beslutade att genomföra ombildningar Hyresgästföreningen i Västra Sverige – en region…

Läs mer

Nytt försök att förhandla fram ett kollektivavtal för hamnarbetarna

INTERVJU Sedan ett par år pågår en infekterad konflikt i Göteborgs hamn mellan arbetsgivaren APMTerminals och Hamnarbetarförbundet avdelning 4. Bakgrunden är att APMTerminals vägrar att teckna ett kollektivavtal med Hamn4an, utan istället hänvisar till ett avtal med fackförbundet Transport, trots att Hamn4an är det största facket i hamnen som organiserar nästan alla arbetare.