feature

Röster från Vänsterpartiets fackligpolitiska konferens

Helgen den 17–19 september höll Vänsterpartiet en fackligpolitisk rikskonferens i Stockholm med runt 200 deltagare från hela landet för att diskutera aktuella fackliga frågor och dela erfarenheter av arbetsplatsorganisering och kamp. Internationalen har samlat några röster från konferensen.