Amnesty: krigsbrotten fortsätter i Syrien

Amnestys Heba Morayef.

▶ Heba Morayef: ”Den senaste attacken mot Idlib saknar motstycke”

▶ Syriska och ryska styrkor riktar medvetet in sig på sjukhus och skolor

▶ Amnesty kräver att FN:s nödhjälp till civilbefolkningen måste fortsätta

I veckan publicerade Amnesty International en ny rapport om att syriska regeringsstyrkor och ryska trupper begår krigsbrott och brott mot mänskligheten. Detta genom att avsiktligen attackera civila mål som skolor och vårdinrättningar i nordvästra Syrien. I rapporten Nowhere is safe for us: Unlawful attacks and mass displacement in north-west Syria har Amnesty gått igenom 18 fall, majoriteten under januari och februari 2020, där syriska eller ryska regeringsstyrkor har riktat in sig mot vårdinrättningar och skolor i Idlib, i västra Aleppo och nordvästra Hama. Innan vapenvilan den 5 mars tvingades närmare 1 miljon människor i Idlib att fly. Många av dem hade blivit fördrivna flera gånger, och de lever nu under extremt svåra förhållanden.
– Även jämfört med Syriens katastrofala nioåriga kris, så saknar fördrivningen och det humanitära nödläge som uppstått efter den senaste attacken mot ldlib motstycke. Den senaste offensiven var fortsättningen på ett fruktansvärt mönster av omfattande och systematiska attacker som syftar till att terrorisera civilbefolkningen. Under tiden har Ryssland fortsatt att bidra med militärt stöd, inklusive genom att direkt utföra olagliga flygattacker, trots bevis för att detta möjliggör den syriska militärens krigsbrott och brott mot mänskligheten, säger Heba Morayef, chef för Amnesty Internationals avdelning för Mellanöstern och Nordafrika, i ett pressmeddelande.

Amnesty har intervjuat 74 personer, bland dem internflyktingar, lärare, läkare och biståndsarbetare. Vittnesmålen har styrkts av videofilmer, foton och av analyser av satellitbilder samt av

Karta över nordvästra Syrien. De vita rutorna markerar skolor och sjukhus som har attackerats av syriska och ryska styrkor. Bild:Amnesty

rapporter från flygplansskådare samt från uppfångad radiokommunikation från det ryska och syriska flygvapnet. Händelserna som dokumenteras i rapporten exemplifierar hur syriska och ryska styrkor fortsätter att avsiktligt rikta in sig på civila mål. Det är allvarliga brott mot internationell humanitär rätt, det som brukar kallas krigets lagar.

Enligt den humanitära rätten måste krigförande parter skilja militära mål och stridande parter från civila mål och civila personer. Attackerfår inte riktas mot civila mål eller civila personer. Det som skett är krigsbrott och de som utfärdat order om dessa eller utfört dessa är ansvariga. Sjukhus och andra hälsoinrättningar, hälso- och sjukvårdspersonal och barn ska också särskilt skyddas under väpnade konflikter. Dessutom fanns flera av vårdinrättningarna som attackerades med på en särskild lista som FN nyligen delat med ryska, turkiska och de USA-ledda koalitionsstyrkorna i Syrien och som räknade upp platser som inte fick attackeras.

I juli 2014 antog FN:s säker­hets­råd en resolution som tillät nödhjälp att föras in över gränsen i nordvästra Syrien och över konfliktlinjer i andra delar av landet som hölls av väpnade oppositionella grupper utan att behöva söka tillåtelse från den syriska regeringen. Resolutionen har förlängts vid flera tillfällen sedan dess om än med extrema svårigheter de senaste åren och med en minskning i sin omfattning i januari 2020. Den kommer att gå ut den 10 juli. Amnesty International kräver därför att FN:s säkerhetsråd måste säkerställa att den humanitära hjälpen till civila i Syrien även fortsättningsvis når fram.
Syrien och dess allierade vill få ett slut på den här sortens arrangemang och istället kanalisera hjälp via Damaskus, vilket skulle göra det väldigt svårt för FN och dess humanitära partners att leverera tillräckligt mycket nödhjälp och att göra det i tid. Regeringen har regelbundet försökt hindra hjälpinsatser genom byråkratiska krav. Den har också ”svartlistat” och åtalat hjälp­arbetare som kopplas ihop med områden som kontrolleras av oppositionen.
Väpnade grupper som Hay’at Tahrir al-Sham har också hindrat hjälporganisationer från att göra sitt jobb.
– FN:s tjänstemän har redan benämnt Idlib som en humanitär ”skräckhistoria”. Det här kommer bara förvärras än mer om inte säkerhetsrådet förmår se bortom politiskt spel och istället ser till att upprätthålla den värdefulla livlinan av nödhjälp som når över gränserna, säger Heba Morayef.

Per Leander

Dela