Utan bönder ingen civil beredskap!

Foto: Jan Fidler

Det nybildade Nätverket Folk och Fred startar med anledning av fredsdagarna 8 och 9 maj, 75 år efter att kriget tog slut i Europa, en kampanj för uppropet ”Utan bönder ingen civil beredskap!” Tord Björk uppmanar alla fredsvänner att ansluta sig.

OPINION

Idag finns det anledning att uppmärksamma nya hot mot vårt samhälles sårbarhet. Därför stödjer Folk och Fred den av organisationer för småbrukare, miljö och solidaritet startade namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap! Det blir nätverkets första utåtriktade kampanj.
Nätverket verkar för både fred på Jorden och fred med Jorden och har både enskilda och folkrörelser som medlemmar. Feministen och pacifisten Elin Wägners bok ”Fred med Jorden” förordar en omställ­ning till ett ekologiskt hållbart jordbruk och samhälle. Det menar vi är en angelägen uppgift för mänskligheten minst lika mycket idag som när boken gavs ut 1940.

På 1990-talet lades den civila beredskapen ner efter enhälliga beslut. Både Alliansens och rödgröna regeringar valde sedan att förlita sig på solidariteten inom EU och inköp på världsmarknaden i händelse av kris. Det har visat sig vara en illusion. Vikten av civil beredskap både när det gäller medicin, medicinsk utrustning och mat har blivit påtaglig när en kris drabbar många samtidigt.
Coronakrisen har visat att riksdagspartiernas försvars­politik varit missriktad. Det går inte att försvara sig med robotmissiler mot virus. Att föra krig och delta i bombningen av främmande länder leder till flyktingtragedier. Undertecknarna av artikeln argumenterar för att riksdagspartiernas agerande i freds- och försvarsfrågan visar på en växande klyfta gentemot den folkliga opinionen. Något som märks när alla i riksdagen är för kraftig militär upprustning med mindre nyansskillnader och svenska folkets vilja att Sverige verkar för avskaffande av kärnvapen inte respekteras.

Nätverket Folk och Fred samlar en stor bredd av människor och organisationer. På kort tid efter bildandet 19 april har en organisation byggts upp med sida på internet och kampanjer startas för fred, miljö och väl­färd mot militär upprustning. Deltagarna i nätverket kan ha olika syn på vägen mot detta mål. De kan vilja värna om den gudomliga skapelsen, säga att det viktiga är att lämna gården och lokalsamhället efter sig i bättre skick än det man fick ärva eller att kortsiktiga vinstintressen inte ska få vara överordnade värnandet av naturen och mänskliga värden. Tillsammans menar nätverket att en viktig väg till fred går genom att minska vårt samhälles sårbarhet i samverkan med bönder och inte minst småbrukare. Därför uppmanar vi alla att skriva under namninsamlingen ”Utan bönder ingen civil beredskap!”

Tord Björk
sammankallande för Nätverket Folk och Freds aktions- och kommunikationsgrupp

Läs mer på Nätverket Folk och Freds webb: www.folkochfred.wordpress.com

Dela