Ny strejk i Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn. foto Gustav Svensson / averater.se cc-by-sa

Göteborgs Hamn. foto Gustav Svensson / averater.se cc-by-sa

Konflikten i Göteborgs hamn trappas upp efter att Hamn4an, som organiserar de flesta hamnarbetarna, har utestängts från att företräda uppsägningshotade medlemmar. Hamn4an varslar om total arbetsnedläggelse på APM Terminals i Göteborgs hamn mellan klockan 12 och 20 på tisdag den 24 januari. Sedan tidigare råder blockad mot nyanställningar, inhyrning och övertidsarbete i containerterminalen.
Konflikten i containerterminalen har pågått sedan våren 2016 och har sin grund i bolagets förändrade personalpolitik. Hamn4an, som organiserar omkring 85 procent av hamnarbetarna, har tvingats ta till stridsåtgärder för att försöka återupprätta en normal svensk förhandlingsordning, förebyggande arbetsmiljöarbete och andra grundläggande rättigheter på arbetsplatsen, skriver man i ett pressmeddelande.

Hamnarbetarförbundet kräver bland annat skriftliga garantier om att de fackliga organisationernas medlemmar framledes fritt ska kunna utse förhandlingsdelegationer och att valda representanter tillåts informera berörda medlemmar om pågående förhandlingar. Man kräver också ett omedelbart stopp på företagets godtyckliga delegering av hamnarbetar- och båtsmannajobb till andra yrkesgrupper och avtalsområden. Samt att innestående löner för extrajobbade pass omedelbart ska betalas ut, och att arbetsgivaren ska hålla sig till gällande tidsgränser och regler i Semesterlagen, Föräldraledighetslagen samt det lokala kollektivavtalet avseende tidbanksavtalet.
”Den stress som åsamkats hamnarbetarfamiljer det senaste halvåret till följd av försenade besked och lagstridiga avslagsbeslut är oacceptabel”, skriver Hamn4an i ett pressmeddelande.

Per Leander

Dela