Strejkvåg skakar Brasilien

São Paulo 28 maj. Demonstration mot privatiseringen av Petrobras. Foto: Mídia NINJA CC-BY-NC

► 8000 arbetare på Mercedes-Benz strejkade under en vecka

► Omfattande strejker bland offentligt anställda lärare

►Brasilien håller på att förvandlas till en politisk krutdurk

Nära 8 000 metallarbetare på Mercedes-Benz fabrik i Sao Bernardo strejkade under en veckas tid i protest mot företagets försök att införa de försämringar i anställnings­villkoren som möjliggjorts av kuppregeringens försämringar av arbetsmarknadslagarna och för en löneökning över inflationen. I delstaten Para i norra Brasilien strejkar lärarna sedan snart tre veckor. Och över hela landet har lastbilschaufförer blockerat huvudvägarna och mer eller mindre fått stopp på landets ekonomi.
För kuppresidenten Temer och hans regering är chaufförernas blockad utan tvekan det mest allvarliga hotet. Det var chaufförerna som spelade en viktig roll i kampanjen för att avsätta Dilma Rouseff, då som nu genom att protestera mot stigande bränslepriser. Då, under Dilmas presidentskap, låg priset på 1 liter diesel på ca 2,30 Real. Idag, under Temer, är priset runt fem Real.

Den viktigaste orsaken till den kraftiga prisökningen är regeringens uttalade vilja att privatisera den statliga oljejätten Petrobras. Som ett led i detta har regeringen gjort slut på den reglering av bränslepriserna som gällt sedan länge och knutit priserna till dollarn. Som egen stor oljeproducent har Brasilien, via Petrobras, kunnat bestämma sina egna priser, utanför världsmarknaden och detta är knappast förenligt med ett privatiserat Petrobras.
Priset på hushållsgas har på ett par år stigit från cirka 35 Real till nära 90 Real per flaska. För många fattiga har den prisökningen betytt att man börjat elda med ved och träkol i stället, vilket medfört ökad risk för bränder.

Såväl transportföretag, enskilda lastbilsägare som anställda chaufförer har deltagit i blockaderna. För de stora åkarna handlar det främst om att få till stånd sänkta bränslepriser, medan det för småföretagarna också handlat om att få till stånd ett minimipris på transporter. I grunden det samma som när en fackförening sätter ett lägsta pris på arbetet. ”För mindre arbetar vi inte”.
En sådan rörelse, där rika åkeriägare skall samsas med småföretagare och anställda spretar naturligtvis politiskt åt alla håll. Den delen av rörelsen som vurmar för att militären skall intervenera och ta över makten, fick åtminstone delar av sin vilja igenom när Temer beordrade militären att sätta stopp för blockaderna. Vid åtskilliga blockader har polis skjutit skarpt, liksom gummikulor och tårgas mot chaufförerna.
Det är värt att notera att inget sådant hände när chaufförerna genomförde blockader där den uttalade målsättningen var att avsätta den valda presidenten.
Ett antal ”avtal” mellan regeringen och diverse chaufförorganisationer har träffats, men alla har hittills visat sig sakna stöd. Det senaste innebär en tillfällig sänkning på knappt en halv Real per liter diesel, men omfattar inte bensinen eller hushållsgasen och rör inte den avgörande policyn att knyta priset till ”världsmarknaden”.

De omfattande strejkerna bland offentligt anställda lärare (ca 50 procent av landets skolor är offentliga) är ett resultat av regeringens politik att dels frysa de offentliga utgifterna (vilket i praktiken innebär lönesänkningar för offentliganställda) liksom planerna på att kraftigt försämra pensionerna. I delstaten Parana i södra delen av landet skickade guvernören från högerpartiet PSDB militärpolisen mot strejkande och demonstrerande offentliganställda, med ett stort antal skadade som följd. I delstaten Minas Gerais var det guvernören från Arbetarpartiet (PT) Fernando Pimentel som skickade militärpolisen på protesterande, i samförstånd med delstatshuvudstadens borgmästare från Temers parti MDB.

Strejken vid Mercedes-Benz är den största strejken på många år bland metallarbetarna och följde bland annat på ett avtal vid Scanias fabrik där bara ett strejkhot räckte för att inga direkta försämringar skulle genomföras.
Med en kraftigt stigande arbetslöshet och försämringar på nära nog alla områden håller Brasilien på att förvandlas till en politisk krutdurk. Till och med för många av kuppregeringens direkta supporters, till exempel mediakonglomeratet Globo, är det uppenbart att regeringen tappat kontrollen. Frågan är om de planerade valen i oktober kommer att förbättra situation. Med den viktigaste kandidaten, PT:s Lula, i fängelse och ledning för högerextremisten och diktaturanhängaren Bolsonaro bland de övriga kandidtarena, är det inte många som tror på en förbättring.

Göran Kärrman

Dela