”Det går att stoppa försämringarna i LAS”

Foto: I99pema / wikimedia cc-by-sa

▶ IF Metallklubbens Gunnar Pettersson om varför man lanserar budkaveln

INTERVJU

IF Metalls fackklubb på Volvo Lastvagnar i Umeå har tagit initiativet till en kampanj för att stoppa planerna på en uppluckring av anställningsskyddet. Internationalen har talat med klubbens vice ordförande Gunnar Pettersson.

Gunnar Pettersson. Foto: Katarina Wikström

– Bakgrunden är att vi ser stora risker, dels i januariöve­renskommelsen som regeringen har med centern och liberalerna, men också med de förhandlingar om försämringar av LAS som LO och ett antal fackföreningar genomför med Svenskt Näringsliv just nu. Vi ser allvarligt på både frågan om turordningsregeln, och att man förhandlar om det som kallas saklig grund-begreppet, säger han.
– Exempelvis kan det medföra en risk som gör att folk inte vill vara förtroendevalda, om arbetsgivaren kan göra sig av med folk utan saklig grund.

Han menar att utvecklingen nu går åt helt fel håll.
– Under väldigt många år fram till mitten av 80-talet så fick vi förbättringar som ökade tryggheten i anställningen. Men nu verkar representanterna för LO som deltar i de här förhandlingarna beredda att ge bort delar av den här tryggheten för dem som har längre anställningar och är äldre, som dessutom kanske har extra svårt att få nya jobb, säger Gunnar Pettersson och berättar om de egna erfarenheterna på hans arbetsplats.
– På vår fabrik har vi haft stora uppsägningar. Vi gick från över 2000 anställda till tusen anställda år 2009, och då var turordningsreglerna oerhört viktiga för oss, vi hade 9 undantag från en exakt turordning. På samma sätt när man la ner vår montering 2015. Då var det nästan 400 stycken som förlorade jobbet och då hade vi 14 undantag som egentligen bara var elektriker, säger Gunnar Pettersson.
– Turordningsregeln är ett otroligt viktigt verktyg för oss som ska förhandla om villkoren.

Därför har Volvoklubben nu lanserat en budkavle, som Gunnar Pettersson hoppas ska få stor spridning bland andra fackklubbar.
– Det vi vill är dels att sätta press på den socialdemokratiska regeringen, men också på de fackliga som sitter och förhandlar med Svenskt Näringsliv nu. De måste förstå att det här är otroligt viktiga frågor för alla, oavsett om man jobbar i offentlig eller privat sektor. Svenska arbetare är nog tillbakapressade på arbetsmarknaden som det ser ut idag, att ytterligare försämra villkoren är otroligt allvarligt, säger han.
– Vi hoppas att det blir en bred uppslutning bland fackliga organisationer, klubbar och sektioner runt den här budkaveln, så att man kan se att det finns en tydlig och bred enighet mot den här typen av eftergifter. försvara våra rättigheter i stället!

Tror ni att det finns nån chans att stoppa den här uppgörelsen?
– Det är klart att det går att stoppa både de här förhandlingarna och lagförslaget, annars skulle vi inte ha startat den här budkavlen. Det finns väldigt många som tycker att den här frågan är viktig, det märker vi inom alla fackföreningar, avslutar Gunnar Pettersson.

Per Leander

 

Försvara turordningsreglerna i LAS!

Detta är en facklig budkavle som fackklubben hoppas att så många som möjligt kan ställa sig bakom. Budkavlen startades av medlemsmöte för IF Metall på Volvo Lastvagnar i Umeå i december 2019.

Ökad otrygghet
Otryggheten i arbetet ökar i takt med att det fackliga inflytandet minskar. De senaste decennierna har arbetsrätten från 1970-talet stadigt undergrävts. Det finns en uppenbar risk till fortsatta försämringar. Någonting måste göras. Vi kan inte passivt vänta och se. Den svenska partsmodellen bygger på en balans av makt och inflytande på arbetsplatsen mellan fack och arbetsgivare. Balansen har rubbats kraftigt till fackets nackdel av alla otrygga anställningar och försämringar i avtal och regelsystem. Den fackliga styrkan måste byggas upp på nytt.

Utan facklig mobilisering – stor risk för försämrad anställningstrygghet
Januariöverenskommelsen innehåller en punkt om ökat undantag i turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd, LAS. Överenskommelsens innebörd är att lagändring kommer att införas från 2021 om inte arbetsmarknadens parter sluter avtal om detta på egen hand. De förhandlingar som har inletts mellan parterna präglas av det övertag Svenskt Näringsliv fått av politiken. Det är en ren utpressning som riktas mot fackföreningen. Det är inte jämbördiga parter som förhandlar. Flera förbund inom LO och TCO har därför hoppat av förhandlingarna och är starkt kritiska till hela upplägget.

• Utan en stark facklig samling kring grundläggande ståndpunkter är varje förhandling i nuläget en återvändsgränd.

• Utan en bred folklig opinion kommer riksdagen att rösta genom en lagändring som ökar otryggheten i arbetet.

Två krav att enas kring
Budkavlen riktar följande två krav till fackföreningsrörelsen, samt till regeringen och berörda partier inom januariöverenskommelsen.

Försvara turordningsreglerna!
Turordningsreglerna är en grundbult i arbetsrätten. Principen om ”först in – sist ut” får inte förhandlas bort. Det är bra att ta fackliga och politiska initiativ kring kompetensutveckling, minskad inhyrning och borttagande av allmän visstid som anställningsform, men inte till priset av försämrad anställningstrygghet.

Bibehåll saklig grund-begreppet!
Den nya offensiven från Svensk Näringsliv om att ta bort begreppet ”saklig grund” vid uppsägning ser ut att ha skördat framgångar. Trots att parterna, efter att ambitionerna med förhandlingarna avslöjats, i sista stund skrivit in att det ska vara ”rättssäkert” framstår det ändå som uppenbart att den rättsliga praxis som utarbetats under dagens LAS riskerar att ersättas med en mer arbetsgivaranpassad variant.

Anta och sprid denna budkavle
Med denna budkavle, detta upprop, vill vi samla hundratals fackföreningar inom LO, TCO och SACO, representeradne hundratusentals arbetare och tjänstemän, för ökad trygghet i anställning utan att det sker en försämring av vare sig turordningsreglerna eller saklig grund-begreppet i LAS. Gör budkavlen till er egen! Sprid den till andra fackliga organisationer. Följ utvecklingen på Facebook. Dela! Nu samlar vi lokala fackföreningar i hela landet för våra krav!

Dela