LAS-förhandlingarna riskerar att vrida klockan tillbaka

LO-ledningen har beslutat att gå i förhandling med arbetsgivarsidan om förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS). Ingemar E L Göransson varnar för en återgång till §32, som gav arbetsgivaren oinskränkt makt på arbetsplatserna.

OPINION

LO:s repskap sa ja i fredags till att på nytt gå in i förhandlingar om arbetsrätten och inte minst turordningsreglerna. Repskapet tog beslutet utan diskussioner. Jo, nu säger Kommunals ordförande Tobias Baudin att det är väl förankrat inom LO-styrelsen. Måhända är styrelsen överens, men de förhållandevis omfattande protesterna utifrån landet tyder på att förankringen inte är så djup.
Låt oss påminna oss om omständigheterna som gjorde att arbetsrättslagstiftningen kom till. Före LAS, FML, AML och så vidare var det §32 som gällde, det vill säga arbetsgivarens oinskränkta makt att anställa, säga upp, leda och fördela arbetet – med andra ord arbetaren och den anställde var utan rättigheter så snart den trätt innanför arbetsplatsens dörr.
Fackföreningsrörelsen sökte under många år förhandla om en annan ordning men utan att lyckas. Detta eftersom 32:an var en grundbult i Saltsjöbadsavtalet och priset för att få kollektivavtal som gällde oavsett var
i landet arbetsplatsen fanns och att kollektivavtal och fredsplikt giftes samman, efter 30-talets ofta meningslösa arbetskonflikter.
Detta innebar att äldre inte hundraprocentigt produktiv arbetskraft fick gå hem; ”uppkäftiga” likaså. Och svårigheterna att organisera ett fungerande fackligt arbete mötte många gånger närmast oöverstigliga hinder. Nå, till sist och som en följd av strejkvågen under första halvan av 1970-talet fick vi arbetsrättslagstiftningen som den ser ut nu. Den har sedan dess varit en måltavla för högerns olika schatteringar och för arbetsgivarna. Den viktiga vunna lärdomen är att arbetsrättslagstiftningen kom till tack vare arbetarsidans styrkeposition.

I dag är det tvärtom. Fackföreningsrörelsen är kraftigt försvagad. Inte minst därför att regeringen har surrat sig vid rorkulten genom det liggande förslaget till ”modernisering” av exempelvis LAS, om utredningsförslaget blir lag. Arbetsgivarna behöver inget annat göra än att låta tiden rinna ut, så expedieras deras önskemål i riksdagen. Fackföreningsrörelsen och inte minst LO-förbundens ledningar signalerade i praktiken nederlag med sin tystnad på repskapet.
Om inte vi ska få tillbaka en modifierad §32 på nytt och därmed godtycket på arbetsplatserna så skulle repskapet ha blåst till strid. Detta särskilt som vi idag har en växande del av arbetsmarknaden där arbets­rätten är satt ur spel genom märkliga anställningsformer, utnyttjande av bemanningsföretag och en växande del mer eller mindre ljusskygga entreprenörer. Det prekariat (Guy Standings begrepp på arbetskraften som är rättslös idag) som överges nu helt av de stora organisationerna.

Vad vi kan förvänta oss är en fackföreningsrörelse som väljer det evigt förbannade mantrat på temat det minst dåliga. Sanningen är att när man går in i en förhandling förlorar man något för att vinna något annat, men att gå in i en förhandlingen där man har ett Damoklessvärd hängande över huvudet är i bästa fall blåögt och sämsta fall dumdristigt. LO-repskapets beslut och tystnad riskerar därför att bli preludiet till en nederlagets symfoni.

Ingemar E L Göransson

Dela