Därför är Vänsterpartiet berett att fälla regeringen

Gunnar Westin är facklig politisk sekreterare på Vänsterpartiet.

▶ V redo för misstroendevotering om LAS-utredningen läggs fram

▶ Tillsammans med M, KD och SD kan V fälla S-MP-regeringen

▶”Risker med en misstroendevotering, men också möjligheter”

INTERVJU

Om parterna Svenskt Näringsliv och facken inte kommer överens i förhandlingarna om Lagen om anställningsskydd (LAS), har regeringen sagt att man ska ta över frågan genom en lagstiftning utifrån den LAS-utredning som tidigare har presenterats. Utredningen, som har gjorts på beställning av Centerpartiet och Liberalerna som en del av januariöverenskommelsen, har fått kritik för att vara obalanserad och göra det orimligt lätt för arbetsgivare att avskeda folk.
Vänsterpartiet har hela tiden sagt att man är beredda att begära en misstroendevotering mot S-MP-regeringen om utredningen läggs fram i riksdagen. Men i så fall kommer V att behöva gå ihop med M, KD och SD för att kunna fälla regeringen. Internationalen har talat med Gunnar Westin, facklig politisk sekreterare hos Vänsterpartiet, som förklarar vad det handlar om.

Varför är den här frågan så viktig att ni är beredda att fälla regeringen?
– För det första så är de lagförslag som finns i LAS-utredningen av en så allvarlig och ingripande karaktär, att om de genomförs så skulle det förändra hela spelplanen på arbetsmarknaden på ett sätt som är väldigt dåligt för både fackföreningar och anställda. Och för det andra så har vi som parti varit väldigt tydliga när vi släppte fram den här regeringen, att vår tolerans för januariavtalet går vid frågan om LAS och marknadshyror, säger Gunnar Westin:
– Så vi gör ju bara det som vi har sagt att vi ska göra. Det handlar om förtroende också.

Vad har ert hot om misstroendevotum inneburit hittills för debatten?
– Det har blivit ganska tydligt tycker jag, speciellt efter partiledardebatten i söndags, att Vänsterpartiets ståndpunkt i den här frågan bidrar till att öka trycket på regeringen att inte gå vidare med LAS-utredningen i dess nuvarande form. Det sätter press helt enkelt på de partier som vill genomdriva det här att bekänna färg, och att göra det med vetskapen om hur vi tänker agera om utredningen läggs fram i riksdagen. Även om Stefan Löfven inte gav något definitivt svar i partiledardebatten, så upprepade han att förslagen i LAS-utredningen är obalanserade, och nämnde konkret att det förslag som handlar om att en anställd som bestrider en uppsägnings giltighet ska skiljas från sin anställning är just ett sådant obalanserat förslag. Det vittnar om att även i förhållande till utspelen som görs, så har det skapats ett tryck i den riktningen, säger Gunnar Westin:
– Så vårt ställningstagande tror jag absolut har haft effekt och det diskuteras ju mycket nu i media. Jag tror att det blir positivt för den fackliga sidan att åtminstone ett parti i riksdagen mobiliserar ett tryck.

Om Vänsterpartiet ska kunna fälla regeringen måste deras misstroendevotering få stöd av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Något som uppfattas som kontroversiellt och indirekt kan leda till att vi istället får en högerregering. Men Gunnar Westin tror att den risken är liten.
– Det är så klart inte ett otänkbart scenario, även om vi inte håller det som det troligaste. Men den risken finns ju så klart, det är ofrånkomligt. Vi försöker agera på ett sätt som gör att vi hoppas att progressiva krafter i riksdagen som inte vill se försämrad anställningstrygghet går framåt, oavsett exakt hur det landar. Man kan ju också tänka sig ett annat scenario där januariavtalet omförhandlas, så att det här inte går igenom, säger han och fortsätter:
– Man kan också tänka sig att det blir ett nyval så att väljarna får säga sitt i en valrörelse, och förutsatt att socialdemokraterna hamnar på rätt sida inför ett sådant skulle vi ha mycket bättre chanser att vinna i sakfrågan genom ett sådant val. LAS kommer att då bli en framskjuten fråga, vilket kanske också kan minska risken för en högerregering. Och kollar man hur opinionsmätningarna ser ut idag och tänker sig att väljarna skulle rösta enligt de siffrorna, så är det ju i dagsläget inget som tyder på att en högerregering skulle komma till makten, eftersom motsättningarna mellan centern och de partier som vill ta stöd av Sverigedemokraterna är så pass stora. Så visst finns det risker med en misstroendevotering, men det finns också möjligheter!

Per Leander

Dela