Chile: Ny lag öppnar för undantagstillstånd

Santiago 18 november 2019. Foto: cameramemories

▶ Ny lag kringgår konstitutionen

▶ Militär kan sättas in när som helst

▶ Bäddar för nya människorättsbrott

KOMMENTAR

Chiles parlament godkände nyligen ett lagförslag som gör det möjligt att kringgå den nuvarande konstitutionen och införa undantagstillstånd.
Detta samtidigt som chilenarna uppmanas att delta i en folkomröstning som ska äga rum den 26 april för att ta ställning för eller emot en ny konstitution, sedan de massiva protesterna som började i oktober förra året tvingat den politiska klassen att ta hänsyn till kravet på en ny konstituerande församling.
Konsekvensen kan bli att den konservativa regeringen i framtiden kommer att kunna sätta in militären för att ”bevaka kritisk infrastruktur” genom att åsidosätta de krav som nuvarande grundlagen kräver, vilket i praktiken betyder att militären när som helst kan sättas in för att attackera folkmassor. Till exempel sådana som kräver president Sebastian Piñeras avgång. Den hårt ansatte Piñera räknar nu med endast 6 procent av stöd i opinionsundersökningars allra senaste mätningar.

Regeringens repressiva styrkor har begått illdåd och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan upproren började i Chile den 18 oktober 2019. Då släpptes den statliga terrorn lös på gatorna och den har fortsatt sedan dess med hjälp av militariserade polisstyrkor. 29 människor har dött och 300 har mist sin syn, efter riktade attacker på gatuaktivisterna.
Chiles kommission för de mänskliga rättigheterna har i ett uttalande slagit fast följande:
”Sammanfattningsvis, en regering som inte lyssnar på kraven från det chilenska folket, som ignorerar FN: s rekommendationer, som försvarar status quo genom laginitiativ som fördjupar en modell i kris och vars enda stöd är förtryckets styrka, som kränker de mest elementära mänskliga rättigheterna, såsom rätten till liv, fysisk integritet och personlig frihet, omvandlar den demokratiskt valda presidenten till en illegitim president. En sådan president saknar auktoritet eftersom denne åsidosätter sitt huvudsakliga uppdrag som president: nämligen att följa och försvara huvudmannens, det chilenska folkets, legitima intressen”.

Det är mot denna bakgrund som den nyss antagna lagen bör ses. I ett Chile med ständigt pågående sociala protester – allt tyder på att i mars kommer dessa att tillta – och en antågande folkomröstning om en ny konstitution är parlamentets fattade beslut ett otvetydigt hot mot hela proteströrelsen, ett hot som allvarligt undergräver en redan hårt ifrågasatt ”demokrati” som grundar sig på diktaturens grundlag. Redan innan detta beslut fattades fanns det många som ifrågasatte maningen till en folkomröstning utförd av samma politiker som under 30 år legitimerat ett nyliberalt system som orsakat så oändligt mycket misär för befolkningens överväldigande majoritet. Att den nya lagen godkändes med stöd av den samlade högern är ingen överraskning, men att delar av oppositionen såsom kristdemokraterna och socialdemokraterna gav sitt stöd till denna folkfientliga lag betraktas som högförräderi av majoriteten av chilenarna. Det öppnar för nya kraftmätningar men även för ytterligare människorättsbrott från de repressiva styrkornas sida.

Alex Fuentes

Dela