”Ylva Johansson borde kritisera arbetsgivaren istället för facket”

Ylva Johansson. Foto: Victor Svedberg. Infälld: Kurt Junesjö. Foto: Erik Junesjö

► Arbetsmarknadsministern vill begränsa strejkrätten

► Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö kritisk till förslaget

► Ligger IF Metall bakom, snarare än arbetsgivaren?

 

Den socialdemokratiska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson vill se en utredning om begränsningar i strejkrätten, med syfte att få fram ett förbud mot strejker vid företag som har tecknat kollektivavtal. Förslaget får hård kritik från arbetsrättsexperten Kurt Junesjö.
– Inriktningen på hennes uttalande innebär att man ska förhindra stridsåtgärder mot företag som redan har kollektiv­avtal. Men det finns ju en mängd situationer när sådana stridsåtgärder är nödvändiga, säger Kurt Junesjö och tar som exempel problematiken med ”avtals-shopping”.
– Alltså när arbetsgivaren byter avtalsområde för att få ett billigare avtal. Det innebär ju då att hela den ordning som finns på svensk arbetsmarknad, där vi har relativt få stridsåtgärder, den ordningen skulle upplösas. Så genom det ökar man i själva verket behovet för stridsåtgärder, men då blir de stridsåtgärderna förbjudna, säger han.

Genom avtals-shopping försöker arbetsgivarna pressa ner lönerna och försämra arbetsvillkoren generellt på hela arbetsmarknaden, förklarar Kurt Junesjö.
– Ytterligare ett sätt kan vara att arbetsgivaren vill ha en ”gul fackförening”, som det kallas, som då ställer upp på att teckna ett jättebilligt kollektivavtal till arbetsgivaren. Det är vanligast vad gäller utländska arbetsgivare som tecknar ett avtal med en vänligt inställd fackförening, vilket innebär att man också kommer få en lönedumpning på svensk arbetsmarknad, säger han.
– Och om man lagstiftar mot rätten att få strejka mot sådana här företag, bara för att de redan har ett kollektivavtal, så finns det inget längre som kan hindra denna utveckling.

I sitt förslag om inskränkningarna i strejkrätten hänvisar Ylva Johansson till den långdragna konflikten i Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet, som organiserar majoriteten av arbetarna, kämpar för att få sin fackförening erkänd, medan arbetsgivaren APM Terminals vägrar gå med på det, med hänvisning till att de har kollektivavtal med Transport.
– Tittar man på hamnkonflikten, som ju är bakgrunden till det här, så beror det ju på att man har fått en tuffare arbetsgivare som vill pressa tillbaka Hamnarbetarförbundet. Hamnarbetarförbundet är en ganska stridbar och duktig facklig organisation för sina medlemmar. Och nu försöker arbetsgivaren att avväpna dem, genom att hänvisa till att man har kollektivavtal med ett annat förbund, säger Kurt Junesjö.
– Ylva Johansson borde istället kritisera arbetsgivaren för att de inte vill teckna ett kollektivavtal med majoritetsfacket, säger han.

Samtidigt tror inte Kurt Junesjö att det är arbetsgivaren APM Terminals som har pressat arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att se över strejkrätten, utan snarare att det är teknikföretagen och IF Metalls önskemål man tillmötesgår, eftersom de tycker att det är jobbigt med uppkäftiga och självständiga fackföreningar som inte faller in i ledet som de andra.
– Jag tror i själva verket att IF Metall har knallat upp till ”sin minister”, som de ser det. Det är bara spekulation från min sida, men det ligger närmare till hands än att den här lilla, lilla konflikten i Göteborgs hamn skulle utlösa detta, säger han och ger flera tidigare historiska exempel där socialdemokratiska regeringar har stiftat lagar för att försvåra för fria fackföreningar att agera.
– Nu är det samma situation. Det lilla Hamnarbetarförbundet, denna lilla mygga på arbetsmarknaden, som man då ska drämma till med en slägga. Men man blir färgblind när det är en organisation utanför de egna leden som gör någonting man inte tycker om. När syndikalisterna går något ”elakt”, eller när Hamnarbetarförbundet gör något ”elakt”, då blir LO-facken helt färgblinda, säger Kurt Junesjö.
– Här kommer en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister och vill inskränka strejkrätten, och LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, han säger bara ”vi får väl avvakta utredningsdirektiven och se vart de leder”. Det var det mjäkigaste!

Per Leander

Dela