Liten seger för gruvmotståndarna i Pondoland

Pondoland. Foto: Jonatan Johansson

Pondoland. Foto: Jonatan Johansson

 

Internationalen har under flera år följt kampen mot ett gigantiskt gruvprojekt i Pondoland på Sydafrikas vilda kust. Vi har kunnat berätta om hur Amadibafolket i över tio år har vägrat ge upp sina förfäders marker och sin framtid till förmån för ett australiensiskt företags storskaliga gruvplaner.
Med mäktiga ekonomiska intressen, myndigheterna och landets regering som motståndare har Amadibas kriskommitté, ACC, fortsatt att leda kampen, trots att de utsatts för ständiga hot, trakasserier, misshandel och mord. Så sent som i mars i år mördades en av ledarna för kriskommittén, Sikhosiphi Bazooka Rhadebe. Sedan mordet på Rhadebe lever flera av de andra ledarna med livvaktsskydd – däribland Nonhle Mbuthuma som vi har intervjuat vid ett flertal tillfällen här i Internationalen.

Amadibas historia och långsiktigt hållbara vårdande av markerna har ställts mot gruvbolagets kortsiktiga vinstintressen, och ju längre kampen har pågått, desto större har uppmärksamheten kring konflikten blivit. Det senaste året har dessutom dokumentärfilmen The Shore Break, om Amadibas kamp, visats på filmfestivaler runtom i världen.
Uppmärksamheten har gjort det allt svårare för den sydafrikanska regeringen att helt okritiskt stödja det australiensiska gruvbolagets planer på att bryta titan på ett område som är 22 kilometer långt och 1,5 kilometer brett. Dagbrottet skulle ligga på mark som tillhör Amadiba och som också är en så kallad hotspot för biologisk mångfald. I området finns omkring 250 arter som bara existerar där i hela världen.
Marken hotas också av en fyrfilig motorväg som, tillsammans med gruvan, skulle utplåna Amadibas självförsörjande lokalsamhälle.

På ett möte med gruvintressen i februari i år meddelade Sydafrikas gruvminister, Mosebenzi Zwane, att 2016 skulle bli ett år av medvind för gruvindustrin. Han menade att det var viktigt att ”återuppliva industrin till sin fulla potential” och att ”säkerställa att hinder tas bort för att tillgodose alla berörda parters intressen”. Regeringen har också talat om en nationell intervention för att få slut på vad den kallar för ”oroligheter”. Den blodiga massakern under gruvarbetarstrejken i Marikana för fyra år sedan vittnar om vad en regeringsintervention skulle kunna leda till och Mosebenzi Zwanes gruvvänliga attityd har inte bådat gott för gruvmotståndarna i Pondoland. Trots det har de nu fått en liten respit.
Det senaste årets alltmer upptrappade konflikt och mordet på Sikhosiphi Bazooka Rhadebe den 22 mars verkar till slut ha fått den sydafrikanska regeringen att åtminstone göra någonting som inte ligger helt i linje med gruvbolagets intressen. Den 15 september kunde nämligen Amadibas Kriskommitté meddela att gruvministern, Mosebenzi Zwane, har satt upp en 18 månaders tidsfrist då ingen gruvlicens kommer att ges till det så kallade Xolobeniprojektet i Pondoland.

Amadibas kriskommitté menar att det är en liten men viktig seger: ”Folk känner att de kan återvända till sina trädgårdsodlingar och fält. Vi hoppas nu att det kommer att vara en paus från mord, våld och polistrakasserier på nätterna. ”
ACC kommer nu, tillsammans med Amadibas folkvalda ledare, att utmana gruvministern och ”de korrupta krafterna bakom gruvprojektet” i rätten. Organisationen understryker att den sydafrikanska regeringen mycket väl vet att lokalsamhället inte vill ha någon gruvbrytning och aldrig kommer att gå med på att deras mark förstörs av det som regeringen kallar utveckling: ”Det kommer aldrig att ske gruvbrytning här. Folket skall styra.”
Emma Lundström

Fakta:
■ Sydafrika beräknas ha 50 procent av världens guld, tre fjärdedelar av allt mangan och mer än två tredjedelar av allt krom. Landet har världens största reserver av platina, vanadin och andalusit, liksom stora fyndigheter av bland annat diamanter, kol, uran, nickel, fosfat och tenn. Även naturgasfyndigheter har exploaterats och sökande efter olja pågår utanför landets kust. Källa: Landguiden

■ Det är det australiensiska gruvbolaget MRC, Mineral Resource Commodities, som tillsammans med ett sydafrikanskt bolag vill bryta titan i Pondoland. Dagbrottet skulle ligga mitt på den natursköna kusten där marken ägs av den lokala gemenskapen, Amadiba.

Dela