Tord Björk: ”Det är svårt att nå ut med andra sidor av ukrainakonflikten”

Tord_Bjork

 

Går det att bygga en bred fredsrörelse kring Ukrainakonflikten?  Internationalen har pratat med folkrörelsekämpen Tord Björk, som har tagit initiativ till ett upprop för ett nyanserat medie­klimat.

Berätta om uppropet. Vad är det som händer just nu?
– Uppropet handlar om försöken att stoppa dokumentären Ukraina: revolutionens mörka sida, men handlar egentligen om den hets som finns mot alla som vill föra saklig debatt om Ukraina. Vad som händer just nu är att den här förlamningen som rått kring Ukrainakonflikten tycks släppa. Jag har varit inblandad i flera projekt där vi försökt lyfta fram andra sidor av konflikten än den gängse mediala bilden och det har hela tiden varit svårt att nå ut. Det har hela tiden funnits en stark önskan att vilja göra något, men det bredare genomslaget har inte kommit, säger Tord Björk.

Vad tror du det beror på?
– Polariseringen av vänstern. Om man stämplar något som en fascistjunta har man redan låst sin position. Samma sak om man bara ser andra sidan som en ensidig rysk aggression. Hela frågan blir förlamad för allt måste filtreras genom huvudanalysen. Jag och många andra har hela tiden sökt få samman krafter över de här konfliktgränserna. Men det är som att frågan om Odessa­massakern håller på lösa upp motsättningarna något. Med dokumentären som stött på så extremt mycket motstånd i Sverige så har istället sakfrågan kommit i fokus; hur det finns en så otroligt kompakt krigshets som helt dominerar media. Bara Aftonbladet Kultur har presen­terat alternativa förståelser kring hela Ukrainakonflikten, men alla andra stora medieröster har lagt sig helt platt, fortsätter Tord Björk.

Så nu har ni gått ut internationellt för att bilda opinion kring den här frågan…
– Ja, precis. Våra motståndare gjorde ju så för att få ihop sina fåtaliga namn och då tänkte vi att vi gör samma sak. Första namnet vi fick in var Noam Chomsky och nu rullar det på. Det blir en bra blandning av forskare, miljöfolk, bönder, vänsterfolk och motståndare till hetsen mot Ryssland. Och det är inte förväntat med en sådan blandning och svårt att avfärda så enkelt.

Vad är det som förändrats med just den här dokumentären då?
– De här krigshetsarna som jag skrev om i Internationalen härom veckan (nr 17) är ju inte samordnade utan hela klimatet blir som en ekokammare där allt blir självbekräftande genom att det upprepas. Nu har den här opinionen gått alldeles för långt när de börjar förneka att Odessamassakern ens var ett massmord, utan skyller på brandkåren och alla möjliga och omöjliga förklaringar. De hänger upp hela sin konstruktion på teknikaliteter och då punkteras hela deras trovärdighet med vanlig källkritik och krav på moraliskt ställningstagande mot den pöbel som dödade 42 personer. Det är standard i all propaganda att tala förbi frågan om huvudansvar. Men att mänskliga rättighetsorganisationer är pådrivande och alla möjliga motstridiga röster  deltar, det är inte standard. Den moraliska och sakliga uppgörelsen om Odessamassakern blir en ingång till hela den stora frågan om Ukraina och hur vi skall luras med i Nato och Stratcom. Det blir vår möjlighet att punktera krigshetsen.

 Johannes Jensen

 

 

UTTALANDE

 

Stöd yttrandefriheten i Sverige och i hela världen

 

Öppet brev till världens folk
Vi stödjer yttrande- och informationsfrihet i Sverige och i hela världen. En dokumentär om massakern i Odessa 2 maj 2014 kommer att sändas i Sverige 23 maj klockan 22:15 på SVT2. Sändningen har skjutits upp två gånger. Innan sändningen sköts upp för andra gången initierade Maidan Norway, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter, ukrainska organisationer och den ukrainska ambassaden en protest mot att Sveriges television i allmänhetens tjänst (Sveriges Television AB) sänder denna dokumentär. För ett år sedan, 2015, stoppade ukrainska organisationer en utställning, som planerats av Sveriges största vuxenutbildningsförbund (ABF), om massakern i Odessa 2 maj 2014. Samma ukrainska organisationer försöker nu tillsammans med andra att förtala och smutskasta dokumentären av den välrenommerade och prisbelönte franske journalisten Paul Moreira.

Filmen baseras på vittnesmål från alla sidor och på fakta kring vad som hände i Odessa 2 maj 2014. De som protesterar mot denna dokumentär refererar till en artikel av journalisten John Færseth som publicerats i norska Dagbladet. Færseth är motståndare till vad dokumentären visar. Den visar att en ukrainsk-nationalistisk mobb sätter en fackföreningsbyggnad i brand och att detta leder till 42 dödsfall bland folk som stödjer en folkomröstning om federalisering av Ukraina. Den norske journalisten menar istället att mycket tyder på att huvudansvaret för dödsfallen ligger hos brandkåren som ankom sent till platsen för branden. Færseth påstår även att de högerextremas roll är starkt överdriven i hela dokumentären om de mörka sidorna av den ukrainska revolutionen. Kampanjen mot dokumentären syftar till att ge människor, som har denna brist på moral och som ursäktar ett massmord, möjlighet att ”kommentera” dokumentären i anslutning till sändningen.

Deras mål är att marknadsföra sina så kallade kritiska röster så att de kan få dokumentären att framstå som att den skulle vara baserad på konspirationsteorier. Låt inte ett budskap som ursäktar högerextremistiskt våld, varhelst det förekommer, få sista ordet i massmedia.
Försvara yttrande- och informationsfriheten mot regeringar och deras anhängare som vill påtvinga sin egen befolkning och folk i andra länder sina åsikter och sitt ensidiga budskap som den enda giltiga sanningen.
Detta öppna brev kommer att skickas till media och till allmänheten i Sverige och dess grannländer. Hjälp oss att stödja fred, yttrande- och informationsfrihet samt att exponera högerextremistiskt våld.

Bakgrund
Vi som har initierat denna internationella aktion kommer från olika bakgrunder. Som bönder är vi oroade över jordbruket i Ukraina med sina 7 miljoner jordbrukare som protesterar mot den politik som åläggs dem av EU och IMF med åtstramningspolitik riktad mot små och medelstora jordbrukare: en politik som gynnar storföretag. Som anställda inom den offentliga sektorn är vi oroade över att framtidens samhälle läggs i händerna på företag som önskar ersätta sociala rättigheter med privatiserade sociala tjänster för att möjliggöra vinstdrift baserat på människors behov. Som pacifister och miljöaktivister vi är bekymrade över att Natos generalsekreterare gör gällande att miljörörelserna med sina protester mot fracking är i händerna på Ryssland.

Vi är också oroade över hur Ryssland och andra nationer skildras som en fiende i Sverige med syfte att främja upprustning och krig snarare än fredsbyggande. Vi är, som aktivister för mänskliga rättigheter, mycket oroade över den selektiva tillämpningen av de odelbara mänskliga rättigheterna inklusive både sociala och politiska dimensioner med dubbelmoral som försvagar kampen för de mänskliga rättigheterna i hela världen. Kampanjen mot dokumentären stöddes av Maidan Norway, exil-ukrainska organisationer och en svensk organisation för mänskliga rättigheter (Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter). Andra som motsatt sig dokumentären har sin bakgrund hos en tankesmedja som finansieras av näringslivsorganisationer, försvarsforskning, den ukrainska ambassaden, Sveriges radio i allmänhetens tjänst (Sveriges Radio AB) och människorättsorganisationer som delar den svenska regeringens uppfattning.

 

 

 

Ukrainadokumentär kommer visas till slut

Dokumentärfilmen Ukraina – revolutionens mörka sida är nu tablåbelagd att visas i SVT2 måndag 23 maj klockan 22.15, och i SVT1 onsdag 25 maj klockan 23.05. Då får alla som vill möjlighet att själva se dokumentären och bilda sig en egen uppfattning.

Dela