Barnläkare kritiserar åldersbedömningar

NYHETER Migrationsverket har i höst infört en ny rutin för bedömning av flyktingbarns ålder. Något som får skarp kritik från bland annat Svenska Barnläkarföreningen. Tidigare har åldersbedömningar gjorts i samarbete med barnläkare, om den asylsökande saknar eller har otillräckliga identitetshandlingar för att styrka att man är under 18 år.
Men nu ska handläggarna själva bedöma åldern på de asylsökande genom den muntliga utredningen, men utan medicinsk expertis. Migrationsverket går därmed emot Socialstyrelsens tidigare rekommendationer och Svenska Barnläkarföreningens instruktion för hur åldersbedömningar ska göras.

Om handläggaren bedömer att personen är 18 år eller äldre kommer ärende att behandlas på samma sätt som för vuxna asylsökande, vilket bland annat innebär att man inte får lika mycket juridisk hjälp och att risken för avslag ökar. Den asylsökande kan dock själv begära att få genomföra en läkarundersökning för åldersuppskattning, vilket Migrationsverket då betalar för. Men initiativet flyttas över till den sökande.
Samtidigt får den medicinska metod som används för fastställande av ålder, nämligen röntgen av handleder och tänder, skarp kritik av Svenska Barnläkarföreningen, som menar att det är en otillförlitlig metod. ”[Vi] tonar ned betydelsen av röntgenmetoderna. Vi betonar också att bedömningen ska beakta undersökningarnas stora felmarginal och att det ska vara en barnläkare med särskild kompetens som ska göra den övergripande bedömningen av samtliga undersökningsmoment”, skriver Svenska Barnläkarföreningen i ett uttalande från i somras i protest mot att Migrationsverket nya riktlinjer antogs.

”Migrationsmyndigheter i flera europeiska länder väljer att blunda för den människa som de möter och tittar i stället på röntgenbilder i sin bedömning av ålder. Dessvärre visar vetenskapen att dessa röntgenmetoder är behäftade med mycket stora felmarginaler”, skriver också professorn och barnläkaren Anders Hjern i en debattartikel i Dagens Samhälle (7/8).
”Alla som själva har varit tonåring vet att skillnaden i fysisk mognad under tonåren och åldern då visdomständerna visar sig varierar stort mellan olika individer. Det är denna stora variation i utvecklingstakt mellan olika tonåringar som gör att dessa metoder inte är lämpliga för att avgöra om en person är under eller över 18 år. […] Att systematiskt bekräfta ensamkommande ungdomars uppgivna ålder med röntgen skulle därför medföra att en betydande andel av de barn som har en ålder i intervallet 15-17 år skulle bli bedömda som vuxna.”, skriver han.

Per Leander

Dela