Sosseledningen i Umeå säljer ut allmännyttan – demokratin satt på undantag

Mariehemsvägen 25, Umeå. Foto: Ann Broström

► Kommunala AB Bostaden säljer 1600 lägenheter
► Höll utförsäljningen hemlig för medborgarna
► Nu startas ett folkinitiativ för en folkomröstning

I flera års tid har Umeås S-ledda kommunfullmäktige kört över medborgarna i olika frågor som rör det gemensamma. Det har lett till omfattande protester och vad som knappast kan kallas för annat än en öppen och infekterad konflikt mellan de som bor i staden och de som omvandlar den. I måndags morse nådde konflikten en helt ny nivå. Då höll den politiska ledningen i Umeå ett extrainsatt möte där det fattades beslut om att sälja ut 1600 av allmännyttiga Bostadens lägenheter för 1,2 miljarder. Samma morgon klubbades beslutet även igenom i Bostadens styrelse och i det kommunala moderbolaget. Detta efter en politisk process helt utan insyn för de människor som drabbas av beslutet.

Det var i fredags som Västerbottens-Kuriren kunde avslöja att den politiska ledningen i Umeå planerar att sälja ut en tiondel av det kommunala bostadsbolaget AB Bostadens bestånd, planer som går stick i stäv med vad som utlovades inför valet 2014. Under helgen gick Vänsterpartiet i Umeå – som kraftigt har motsatt sig tidigare planer på utförsäljningar av allmännyttan – ut och varnade för att kommunstyrelsen kallats till ett extrainsatt möte för att ”diskutera Bostadens långsiktiga finansiering”. Några handlingar hade inte skickats ut inför mötet och det fanns därför ingen möjlighet för ledamöterna att reagera på förslaget i tid, än mindre för allmänheten att säga sitt. De berörda hyresgästerna fick information om försäljningen samma dag som mötet hölls.
På söndagskvällen spreds information om de tre utförsäljningsmötena i sociala medier vilket resulterade i att ett 70-tal personer protesterade under mötena. Bland annat utanför Elite Hotel Mimer, dit Bostaden flyttat sitt möte i sista stund, från Folkets hus. På måndag eftermiddagen hade beslutet röstats igenom och kommande måndag hålls det sista bekräftande kommunfullmäktigemötet där beslutet skrivs i sten.
Köparen är norska Heimstaden som tidigare har utnämnts till Sveriges värsta hyresvärd av Hyresgästföreningen.

Beslut gällande allmännyttan ska utgå från medborgarnas behov, inte från att tjäna pengar. Så var det i alla fall tänkt. Men sedan 2011 ska boendeformen drivas enligt affärsmässiga principer och hanteringen av Bostadens försäljning påminner också om hur det går till i ett företag: en liten ledargrupp fattar hemliga beslut som meddelas de berörda i efterhand. Den ”medborgardialog” och det ”lagarbete” som kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) så ofta har talat sig varm för, lyser med sin frånvaro. Istället är det tydligt och klart, och till och med uttalat, att kommunledningen med den här sortens mörkade beslutsprocess önskat undkomma den folkliga opinionen.
Enligt Lindberg säljs de nio allmännyttiga fastigheterna i bostadsområdena Mariehem och Carlshem ut för att kommunen ska ha råd med nybyggnationer och planerna har varit kända inom Socialdemokraternas fullmäktigegrupp sedan februari. Att det hela har hemlighållits för allmänheten beror, enligt Hans Lindberg, på att ”de är känsliga för privata aktörer”.
Bostadens styrelseordförande Bernt Andersson (S) säger till VK att han inte ville ”starta fastighetskrig”: ”När vi ska göra en sådan här sak måste vi se till att inte starta ett fullt krig kring det här med fastigheter.”
Enligt de ledande sossarna i Umeå är det alltså bättre att hålla allmänheten utanför politiska beslut som fattas om det allmänna.

”Upplägget är uppenbart skräddarsytt för att beslutet ska vara igenom alla instanser innan vi medborgare ens visste att det diskuterades och precis innan semestern då eventuellt missnöje lätt ebbar ut. Jag tror att vi är många som tycker att Socialdemokraterna inte förankrat idén om en utförsäljning hos väljarkåren, då de inte ens verkar ha gjort det internt i sitt eget parti”, skriver samhällsdebattören och aktivisten Erik Persson på Facebooksidan Stoppa utförsäljningen av allmännyttan i Umeå den 11 juni.
Han påpekar också att Bostadens VD:s ord om att köparen inte tänker ombilda lägenheterna till bostadsrätter är vatten värda eftersom det bestånd kommunen säljer är ett miljonprogram byggt i början av 1970-talet som inte har genomgått stambytesrenovering: ”Det betyder att köparen någon gång inom de närmsta åren kommer att behöva finansiera en sådan. Fördelen med allmännyttan är ju att vi där har ett socialt ansvar vid sidan om ett vinstintresse. Den privata köparen kommer självklart inte tänka så, utan helt och hållet utgå från vad som är ekonomiskt lönsamt.”
Exempel på så kallade renovräkningar i miljonprogramsområden finns över hela Sverige.

Bristen på demokrati i beslutsprocessen har väckt starka reaktioner i Umeå. De medborgare som kommunstyrelsen helst inte vill blanda in i försäljningen av det gemensamma har inte för avsikt att stillatigande se på och ett folkinitiativ för att få till stånd en folkomröstning ligger redan i startgroparna. Planen är att under det närmaste halvåret samla in de 9000 namn som behövs för en lokal folkomröstning.
Den 17 juni hålls ett inledande möte och initiativet skriver i ett pressmeddelande att beslutsfattarna borde avvakta med beslut tills frågan om folkomröstning är avgjord ”eftersom en utförsäljning inte är demokratiskt förankrad i vad en majoritet av partierna gått till val på eller ens har stöd för i sina egna partiorganisationer”.
På måndag sker som sagt det avgörande mötet då beslutet ska godkännas av kommunfullmäktige. Om en tredjedel av ledamöterna röstar för en återremiss kommer ärendet att skjutas upp till augusti eftersom fullmäktige har paus under sommaren. Facebooksidan Stoppa utförsäljningen av allmännyttan i Umeå uppmanar nu alla som känner sig berörda av beslutet att överklaga det till förvaltningsrätten och begära inhibition, det vill säga att beslutet skjuts upp tills ärendet är avgjort i rätten. Dessutom pågår en kampanj med syfte att mejlbomba ledamöterna i kommunfullmäktige med krav på att de yrkar på återremiss på måndag. På grund av den odemokratiska beslutsprocessen.

Emma Lundström

Dela