Högerpopulismen hotar kvinnors rättigheter

Chidi King ansvarar för jämställdhetsfrågor på Världsfacket. foto: ITF

I samband med internationella kvinnodagen, ville Världsfacket under onsdagen markera mot växande populism och högerextremism och uppmärksamma hur det drabbar kvinnors rättigheter runt om i världen, skriver tidningen Arbetsvärlden.
Listan över vår tids populistiska kvinnofientlighet kan göras lång, säger Montserrat Mir, ansvarig för jämställdhetsfrågor på Europafackets Brysselkontor. Hon räknar upp abortstrider i Spanien och nu senast i Polen, liksom att kvinnor avskedas för att de är gravida, ska föda barn eller saknar barnomsorg.
− Populistpartier, allra helst de på den yttersta högerkanten, hävdar att kvinnans plats är i hemmet. De vill återskapa tydliga roller mellan män och kvinnor. Där män går till arbetet och tjänar pengar, medan kvinnorna stannar hemma och tar hand om barnen och städar, säger Montserrat Mir.

Chidi King ansvarar för jämställdhetsfrågor på Världsfackets Brysselkontor. Hon pekar på fem huvudområden där populism och kvinnofientlighet går hand i hand: upprättandet av en patriarkal ideologi där män fattar beslut och är ledare medan kvinnor sköter hem, vård och omsorg, samt minskat statligt ansvar för vård och omsorg som istället läggs oavlönat på kvinnorna.
− Sammantaget hotar det kvinnors ekonomiska och sociala självständighet. Minskar deras deltagande i arbetslivet och legitimerar låga kvinnolöner och obetalt hemarbete, säger hon.
Ytterligare en punkt är försämrad sexuell och reproduktiv hälsa och inskränkta rättigheter, abort till exempel.
− Vi ser hur USA nu inte längre ger bistånd till organisationer som på något sätt har med abort att göra. Därmed minskar kvinnors möjlighet att planera och bestämma över graviditet och barn, samtidigt som möjligheterna att arbeta minskar, säger Chidi King.
Normalisering av våld och trakasserier mot kvinnor, är ytterligare något som oroar.
− Ryssland har legaliserat visst våld i hemmet, liksom Argentina ger straffrihet för sexuellt och fysiskt våld.

För att uppmärksamma en växande populism, liksom orättvisor som hotar kvinnors rättigheter manade Världsfacket sina medlemmar att symboliskt strejka på kvinnodagen. Symboliskt för att förutsättningarna att strejka är som natt och dag. Medan vissa kvinnor kan lägga ned arbetet utan risk för repressalier, är det en omöjlighet för andra.
− Allra helst för kvinnor som inte är organiserade, vilket gäller för de flesta. Men de kan bära en svart armbindel, säger Chidi King.
Fast även kvinnor som är organiserade har svårigheter.
− Som i Bangladesh där kvinnor och fackföreningsaktiva inom klädindustrin nyligen fängslades för att ha begärt en lön att leva på.

Per Leander

Dela