Klimataktivister om försäljningen av brunkolet: ”Regeringen bryter mot Parisavtalet”

Brunkol

VATTENFALL Trots omfattande protester valde den svenska regeringen i lördags att ge det statligt ägda energibolaget Vattenfall klartecken för en försäljning av den miljöfarliga brunkolsverksamheten i Tyskland. Köpare är tjeckiska EPH, ett energibolag som – precis som Vänsterpartiets ledare, Jonas Sjöstedt, har påpekat – inte är känt för att ta något miljöansvar.
Näringsminister Mikael Damberg meddelade under en presskonferens i samband med beskedet att det inte har funnits något stöd i riksdagen för att behålla och avveckla den tyska brunkolsverksamheten. Enligt honom skulle det kosta mellan 10 och 15 miljarder mer att behålla verksamheten än att sälja den och han sammanfattar det hela med att beslutet är ”finansiellt motiverat”. Miljöminister Isabella Lövin har understrukit att Sverige har en fortsatt ”väldigt klimatambitiös regering”. Det är en klen tröst för de väljare som trodde på Miljöpartiets vallöfte om att behålla och avveckla verksamheten för att minska koldioxidutsläppen. Efter valet har frågan splittrat Miljöpartiet som har backat och hävdat att det inte är möjligt att stoppa en eventuell affär av klimatskäl därför att ägardirektiven till Vattenfall från staten inte ger utrymme för det. Starka kritiska röster inom partiet har effektivt tystats ned.

Kritiken mot regeringens beslut har inte låtit vänta på sig. Flera klimatforskare, politiker och den internationella klimatorganisation 350.org menar att regeringen bryter mot Parisavtalet genom försäljningen. De låter sig inte luras av den manöver som regeringen verkar se som ett sätt att väga upp för beslutet, nämligen att Sverige kommer att köpa och annullera utsläppsrätter under kommande decennier. “Fysikens lagar låter sig inte luras av en sådan manöver. Att tillåta utsläpp av allt detta koldioxid är att betrakta som klimatsabotage och vi kommer arbeta hårt för att se till att det kolet blir kvar i marken.”, säger en av 350.org:s grundare, Bill McKibben, i ett pressmeddelande. Organisationens svenska kampanjledare menar att Sveriges agerande bevisat att världens regeringar inte kommer att ”hålla sina löften om att förhindra klimatkatastrof om inte civilsamhället organiserar sig: ”Det är upp till oss, vanliga medborgare, att se till att de fossila bränslen vi helt enkelt inte kan förbränna stannar i marken, och att kämpa för en rättvis omställning bort från kol, olja och gas.”

Verksamheten som ska säljas är Tysklands största brunkolsgruvor och några av Europas smutsigaste kolkraftverk. Den tjeckiska bolagsgruppen EPH har tydligt meddelat att den inte har några planer på att sluta förbränna kol. Enligt 350.org kan affären leda till omkring en miljard ton koldioxidutsläpp. Det motsvarar 24 år av Sveriges sammanlagda utsläpp årligen. Organisationen menar att det enda sättet att stoppa de storskaliga koldioxidutsläppen är att låta de fossila bränslena stanna i marken. Samordnaren för organisationens ”Keep it in the ground-kampanj”, Tim Ratcliffe, påpekar att utsläppsrättshandeln hittills genomgående har misslyckats att åstadkomma just detta.

Det är inte bara 350.org som reagerat på den svenska regeringens besked. Besvikelsen över beslutet är stor runt om i världen. Många klimataktivister har engagerat sig i frågan och i maj blockerade 4 000 personer Vattenfalls brunkolsgruvor och kolkraftverk i Tyskland under 48 timmar. Internationalen har tidigare rapporterat om aktionen som hette Ende Gelände och var en av de största civila olydnadsaktionerna i historien. Den visade med största möjliga tydlighet att klimatrörelsen inte planerar att ge upp kampen för att de resterande fossila tillgångarna ska få stanna i marken.
Samtidigt visade regeringen med sitt beslut att den inte har tänkt leva upp till sina åtaganden när det gäller att bekämpa klimatförändringarna. 350.org:s chef, May Boeve menar att detta inte är någon överraskning: ”Det har länge framgått att politikerna inte kommer att lösa det här på egen hand. Det är upp till medborgarna att upprätthålla ett stort nog tryck, och att kämpa för de lösningar som forskare säger att vi behöver för att ställa om samhället från fossila bränslen till en ekonomi driven av förnybar energi.”

Programmet som regeringens nu lanserar som plåster på såren för klimataktivisterna innebär att svenska staten ska köpa och annullera utsläppsrätter för 300 miljoner kronor per år mellan 2018 och 2040. Syftet är att minska den totala mängden koldioxid som får släppas ut i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet måste godkännas av den Europeiska Kommissionen och förväntas slutföras den 31 augusti 2016.
När uppgiften om regeringens beslut läckte ut i medierna på lördagsmorgonen skrev Jonas Sjöstedt på Twitter: ”Regeringen verkar vilja sälja kolgruvor en lördagsmorgon under semestertider. Så gör man när man inte är stolt över sitt beslut.”

Emma Lundström

Dela