Försvarsmakten visste att de förorenade dricksvattnet

Arkivbild. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

▶ SR:sKaliber avslöjar att militären förteg riskerna med giftet

▶”Hade de gjort sitt jobb hade det inte hamnat i grundvattnet”

▶ 3,4 miljoner svenskar kan ha druckit det skadliga vattnet

År 2013 upptäcktes att dricksvattnet i Kallinge i Blekinge hade förorenats av giftiga PFAS-ämnen som visade sig komma från brandsläckningsskum som användes vid militära övningar vid Blekinge flygflottilj F17. Nu visar en granskning av radioprogrammet Kaliber att Försvarsmakten kände till att brandsläckningsskummet var farligt redan långt tidigare, men ändå fortsatte att använda det.
PFAS-utsläppen pågick i decennier och Försvarsmakten har nu tagit på sig ansvaret, men säger att man följt gällande lagar, regler och anvisningar när man övat med släckskummet. Trots det har alltså PFAS-kemikalier läckt ut. Kaliber har tagit del av ett dokument med anvisningar från tillverkaren av släckskummet, ett säkerhetsdatablad, från 2004. Där står det under punkten Miljöskyddsåtgärder: ”Vid övning, undvik spridning till ytvatten- och grundvattensystem samt till mark.”

Om inte den varningen hade räckt, så visar Kalibers granskning också att Försvarsmakten redan 2008 upptäckte att skummet ledde till förhöjda nivåer av PFAS-ämnen i grundvattnet nära brandövningsplatserna på före detta F14 i Halmstad. Men trots det fortsatte Försvarsmakten att använda skummet vid andra militära övningsplatser runt om i Sverige. PFAS-föroreningarna upptäcktes alltså i dricksvattnet i Kallinge först 2013. Länsstyrelsen gjorde provtagningar i Kallinge efter att föroreningar hittats i dricksvattnet i Tullinge och Uppsala efter liknande militära övningar där.
– Här är det ju så uppenbart att F17 inte har gjort sitt jobb. Hade de gjort sitt jobb hade det inte hamnat i grundvattnet över huvud taget. Det är bedrövligt, säger Herman Afzelius, som är ordförande för PFAS-föreningen i Kallinge till Kaliber.
I ett pressutskick bemöter PFAS-föreningen vidare radioinslaget: ”I ett reportage från 18/11 som Sveriges Radio publicerat är det uppenbart att svenska myndigheter länge känt till riskerna med kemikalierna som förgiftat vårt dricksvatten. Enligt miljöbalken skall försiktighetsprincipen tillämpas, det vill säga de som bedriver en verksamhet skall utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och vidta försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Försvarsmakten bär hela ansvaret för att en av södra Sveriges bästa grundvattentäkter ‘Bredåkradeltat’ har förgiftats och inte längre kan användas, samt att man förgiftat tusentals oskyldiga människor.”

Livsmedelsverket genomförde under 2014 en kartläggning bland Sveriges kommuner för att se i vilken utsträckning dricksvattenanläggningarnas råvatten var förorenade av PFAS. Den visade att cirka 3,4 miljoner svenskar kan ha kommunalt dricksvatten som är påverkat av PFAS.
Enligt myndigheten kan det ge hälsoeffekter att dricka vatten med höga halter av PFAS under lång tid. Foster, spädbarn och barn är extra känsliga och ämnena överförs till foster och ammade barn via moderkaka och modersmjölken.

Per Leander

Dela