Dricksvattenskandalen i Blekinge tas upp i HD

Ett JAS 39 Gripen landar på F17 Kallinge. Vid flygvapnets brandövningar spreds det giftiga PFAS ut i dricksvattnet. Foto: Johannes Jansson/norden.org

 

► Flygflottiljen F17 har förgiftat dricksvattnet

► Drabbade medborgare har stämt kommunen

► Nu ska HD besluta om vem som är ansvarig

Det har kallats en av de största miljöskandalerna i Sveriges historia.
För drygt tre år sedan upptäckte Länsstyrelsen i Blekinge den mycket giftiga och numera förbjudna kemikaliegruppen PFAS i dricksvattnet i Kallinge, och sedan dess har drygt 3 000 boende i området lämnat blodprover som visat sig innehålla höga värden av PFAS.
Kemikalierna hade hamnat i det kommunala dricksvattnet efter att under många år ha använts i brandsläckarskum vid brandövningsplatsen vid flygflottiljen F17 i Kallinge.

Drabbade i Kallinge och Ronneby bildade PFAS-föreningen för att driva frågan, och i september förra året lämnade föreningen in

Herman Afzelius

en stämning mot det kommunala bolaget Ronneby Miljö och Teknik, som man menar är ytterst ansvariga för vattenkvalitén. Det är alltså den stämningen som nu har gått ända upp till HD. HD ska bland annat besluta om det kommunala dricksvattnet ska betraktas som en produkt som bolaget erbjuder, eller inte, och om det alltså ska vara produktansvarslagen som gäller. Annars gäller Lagen om allmänna vattentjänster.
Det är första gången en sådan här fråga prövas i svensk domstol, och om HD fastslår att vatten är en produkt kan det beslutet få stora konsekvenser. Alldeles oavsett hur det går för PFAS-föreningen i rättsprocessen mot kommunen. Då innebär det nämligen att alla som blir sjuka av att dricka kommunalt vatten nästan per automatik kommer ha rätt att få fullt skadestånd från kommunen för sin personskada.
PFAS-föreningen anser att produktansvarslagen ska gälla.
– Tyvärr bestrider vattenverket sitt ansvar och därmed tvingas vi till rättsliga åtgärder. Vi som drabbade konsumenter kan inte acceptera att ingen tar ansvar för att ha förgiftat ett helt samhälle. Vi är nu redo att få detta prövat rättsligt, säger Herman Afzelius, ordförande i PFAS-föreningen.

PFAS är ett samlingsnamn för över 3 000 olika industriellt framställda kemikalier som kännetecknas av att de är fullständigt fluorerade. Det betyder att de innehåller en kolkedja där varje kolatom har ersatts med en fluoratom.
Den kemiska bindningen mellan kol och fluor är mycket stark, och det innebär att de perfluorerade ämnena troligtvis inte alls bryts ner i naturen.
Hos människor befarar man att PFAS orsakar reproduktionsstörning, vissa typer av cancer, och nedsättning av immunförsvaret.

Karolina Skog. Foto: Kristian Pohl

I USA har en liknande skandal lett till att kemiföretaget Dupont har dömts att betala motsvarande sex miljarder kronor till 3500 personer i Ohio och West Virginia som drabbats av att företaget förorenat deras dricksvatten med högfluorerande ämnen.

Miljöminister Karolina Skog (MP) vill inte uttala sig specifikt om PFAS skandalen i Blekinge, men säger till Sveriges Radio att hon vill se över möjligheterna att skärpa regelverket kring miljö- och hälsoskadliga kemikalier.
– Vi måste tänka att detta kan hända igen, och vi har identifierat ett antal brister . En är att myndigheterna behöver dela information med varandra, så de kan agera snabbt. En annan är vår miljöövervakning och miljötillsyn.
EU:s kemikalielagar behöver också skärpas, enligt miljöministern. Ett sätt är att göra det vore att förbjuda en hel grupp på hundratals PFAS i taget:
– Att gå ifrån att pröva en molekyl i taget i kemikalielagstiftningen , att testa hela grupper istället, som är väldigt lika varandra och som har samma egenskaper. Det skulle kunna effektivisera den europeiska kemikalielagstiftningen radikalt, säger miljöminister Karolina Skog till Sveriges Radio.

Erik Edlund

 

■ Den 16 december 2013 beslutades om omedelbart stängning av vattenverket i Kallinge, efter att höga halter av ämnet PFAS hade uppmätts i dricksvattnet. Föroreningen kom från F17:s brandövningsplats. Tvisten om vilka som ska ta ansvar för år av utsläpp av giftigt brandsläckarskum i dricksvattnet börjar nu närma sig ett slut sedan målet skickats vidare till Högsta Domstolen.

Dela