V vill vänta med LAS-frågan till efter valet

Montage. Foto: Anna Tärnhuvud / Jonatan Johansson

▶ Nooshi Dadgostar säger att uppgörelsen inte länge gäller

▶ Efter att januariavtalet har fallit bör LAS-frågan tas om

▶ ”Det gör att frågan inte kan avgöras av den här riksdagen”

Vänsterpartiet kräver att hela LAS-processen skjuts upp till efter valet. Det säger Nooshi Dadgostar i en intervju med LO-tidningen Arbetet. I början av nästa år väntas regeringens proposition om en ny arbetsrätt på arbetsmarknaden. Förslagen bygger på den partsuppgörelse som PTK och Svenskt näringsliv kom överens om i december förra året. Uppgörelsens splittrade LO, när Metall och Kommunal strax därefter anslöt sig till uppgörelsen.
Vänsterpartiet varnade när man beslöt att godkänna januari­överenskommelsen och släppa fram regeringen Löfven 2019 att om arbetsrätten försämrades, så skulle partiet fälla regeringen. Men till följd av att vissa delar av fackföreningsrörelsen kom överens om förändringar rann det hotet ut i sanden.
– Det blev väldigt komplicerat på grund av det, eftersom det inte fanns ett samlat LO. Och det är ju inte enbart en stor del av LO-förbunden som är kritiska, utan även förbund från de andra centralorganisationerna, Arbetsdomstolen och förbunden i offentlig sektor, säger Nooshi Dadgostar.
Men efter midsommarkrisen, då Vänsterpartiet fällde regeringen på frågan om marknadshyror – som man också tidigare hade lovat – upphörde januariöverenskommelsen att gälla, menar nu Nooshi Dadgostar. Därför bör även uppgörelsen om LAS göras om och beslut tas först efter nästa val.
– På grund av det, remisskritiken och ett Januariavtal som fallit, måste lagstiftningsprocessen läggas på is så att vi ska kunna reda ut det här. Ska förändringar ske måste det bli en mer harmonisk process där fler kan vara med och en ny regering måste ha mer utvecklade svar på remisskritiken, säger hon och fortsätter:
– Vår position är tydlig: Man kan inte gå vidare med förslaget utan att beakta kritiken och att frågan behöver utredas mer. Det gör att frågan inte kan avgöras av den här riksdagen.

Regeringen har hållit fast vid överenskommelsen, som innebar att om parterna kom överens om ändrade regler, så skulle regeringen lägga lagförslag i linje med den överenskommelsen. De förslagen väntas hamna på riksdagens bord efter årsskiftet, och de nya reglerna ska träda i kraft i juni 2022.
Men i november ska riksdagen besluta om en ny budget, och det är oklart om regeringen får stöd för sitt förslag, och även välja en ny statsminister efter Stefan Löfven. Om Vänsterpartiet ska utnyttja den situationen för att tvinga fram att de nya LAS-reglerna skjuts upp, vill Nooshi Dadgostar i dagsläget inte svara på.
–Den frågan är för tidigt väckt. Bara kommande månaden har vi en budget som regeringen varit förbjuden att säkra i riksdagen på grund av Centerns förhandlingsförbud, ny statsminister och en regering som ska söka riksdagens stöd. I de processerna kommer många frågor att diskuteras, säger hon.

Per Leander

Dela