Svenonius utbuad vid demonstration

Irene Svenonius (M) fick ta emot buarop och namnlistor. Foto Rasmus Klockljung, Ninel Barrios

På tisdagen hölls demonstrationer i Stockholm, Göteborg och Malmö med krav på förbättrade arbetsförhållanden och en säkrare vård inom förlossningen. I Stockholm möttes finans- och personalregionrådet Irene Svenonius av busvisslingar och uppmaning att avgå, när hon dök upp på manifestationen.

 

I Region Stockholm har under den senaste månaden drygt 40 barnmorskor på Danderyds sjukhus sagt upp sig i protest mot de bristande arbetsförhållandena, som de även menar innebär en risk för patienternas säkerhet. Totalt har drygt 100 barnmorskor i regionen sagt upp sig under året. På Södersjukhuset sade samtliga fyra avdelningschefer på förlossningen nyligen upp sig med hänvisning till att de inte hade resurser till att garantera patientsäkerheten.
Kritiken rör allt från brist på anställda och förlossningsplatser och att personalen inte hinner ta matrast eller gå på toaletten till att en barnmorska ofta har hand om omkring tre patienter samtidigt som ska eller håller på att föda, vilket innebär risker när de lämnas utan tillsyn.
Nu hotar skyddsombuden på Södersjukhusets förlossningsavdelning att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om inte sjukhuset senast på måndag möter deras krav på specifika förbättringar. Häromdagen visade SVT i en granskning att sex barn dött på grund av hög arbetsbelastning på förlossningen. Fyra av dessa fall skedde i Region Stockholm.
Demonstrationen utanför landstingshuset i Stockholm hölls samtidigt som regionfullmäktiges budgetdebatt pågick. Bland de över 800 deltagarna syntes såväl mängder med barnvagnar som arga och fyndiga plakat, och ett dussintal organisationer var representerade bland talarna. Mellan talen skanderades slagord som ”Sluta förhala, börja betala” och ”Det gäller liv och död, inte paprika på bröd”. Det senare är en referens till när Södersjukhuset i våras skar ner på kvinnokliniken och personalen uppmanades komma med förslag på besparingar. Ett av dessa var att ta bort paprikan på smörgåsarna som patienterna serverades.
Samtidigt gjorde Region Stockholm i fjol ett överskott på 5,6 miljarder kronor.

Privatpersonen Micaela Gyllerström startade för några veckor en namninsamling, som på några dagar fick över 70 000 underskrifter. Till slut landade den på 82 000 namn.
Planen var att finans- och personalregionrådet Irene Svenonius, regionens högsta politiker, mitt under demonstrationen skulle motta dessa, och även cirka 10 000 signaturer till från två andra namninsamlingar, men hon syntes inte till. Först en stund efter att demonstrationen avslutats och många deltagare gett sig av dök Svenonius upp, och blev omgående utbuad. När hon blev utfrågad av konferencieren Lisa Bjurwald sade Irene Svenonius att ”förlossningsvården i Stockholm har oerhört hög kvalitet” och ”brukarundersökningar visar att mammorna är nöjda med verksamheten”, och möttes omedelbart av än mer buande och högljudda, upprepade rop som ”du ljuger” och ”avgå!”
Brukarundersökningarna har fått hård kritik från både personal och nyblivna föräldrar, som menar att eftersom de görs strax efter födseln och omfattar en poängskala har utmattade föräldrar satt en hög poäng av ren tacksamhet för barnmorskornas arbete och för att de själva och barnet inte kommit till skada.

Flera av talarna gav konkreta exempel på vad personal och födande drabbats av. Det handlade exempelvis om en nybliven mamma som tvingats åka hem innan hon var redo för det eftersom sängen behövdes till andra patienter, en annan som drabbats av svår smärta i flera timmar men personalen hade inte tid att hjälpa henne, förlossningar som påskyndats genom värkstimulerande dropp mot kvinnans vilja, och andra födande som haft dödsångest under processen.
– Svensk förlossningsvård blöder av underfinansiering. Det är nog nu. Det är jävligt mycket nog nu, sade Eva Nordlund från Barnmorskeförbundet, och avslutade sitt tal med uppmaningen ”upp till kamp!”.
Även barnmorskestudenter i bland annat Göteborg och Stockholm har under de senaste veckorna skrivit kravlistor till regioner på vilka förändringar de vill se för att de alls ska vilja arbeta på förlossningsavdelningar i framtiden, och i dagsläget är det enbart enstaka studenter som vill jobba där. Deras representant Malin Candell sade i sitt tal vid demonstrationen att ”det är med stor oro vi somnar på kvällarna under de här veckorna vi har kvar till examen”.
– Kommer vi vara tvungna att offra vår egen hälsa? Är det priset vi får betala för att jobba på förlossningen? Vi hoppas inte det. Men om ni vill se oss inom framtidens förlossningsvård krävs det en förändring nu!

Rasmus Klockljung

Dela