Articles by Per LeanderFiasko när utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar presenterades

När regeringen tidigare i somras tillsatte en utredning om privata sjukvårdsförsäkringar, var tanken att det skulle tas fram förslag på hur man ska komma till rätta med problemet med att de som betalar för sig får förtur till vård, och hur detta belastar den offentligfinansierade hälso- och sjukvården. Men när utredningen nu är klar visar det sig utredaren Karin Lewin inte alls har följt de direktiv hon fått. Det menar ekonomihistorikern och debattören John Lapidus, som tycker att utredningen måste göras om.


Kampen för säker sex och rätten till familjeplanering

Med sin nya bok Lust och nöd – Karin & Nils Adamsson, sexualupplysningens pionjärer tar sig historikern Gunnela Björk an att skildra den svenska sexual­politikens historia och om arbetarparet som blev företagare och kämpade för rätten till preventivmedel och familjeplanering. Per Leander har läst den.


Med en stalinistisk morfar som manlig förebild

I sin nya bok Stalin på Östermalm skildrar dramatikern och författaren Martin Jonols avslöjande sin släkthistoria med utgångspunkt från sin morfar och familjens patriark Gustav Johansson, som var en av ledarna för Sveriges kommunistiska parti under SKP:s mest stalinistiska period efter partisprängningen 1929 då de mer sovjetkritiska kilbomarna uteslöts ur partiet.