Fiasko när utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar presenterades

Ekonomihistorikern John Lapidus. Foto: Agneta Muregård.

▶ Utredning om stopplag för privata sjukvårdsförsäkringar gick emot egna direktiv

▶ ”Släng utredningen i papperskorgen och tillsätt en ny utredning omedelbart”

▶ Frågan om privata sjukvårdsförsäkringar borde bli het debatt på sossarnas kongress

INTERVJU

När regeringen tidigare i somras tillsatte en utredning om privata sjukvårdsförsäkringar, var tanken att det skulle tas fram förslag på hur man ska komma till rätta med problemet med att de som betalar för sig får förtur till vård, och hur detta belastar den offentligfinansierade hälso- och sjukvården. Men när utredningen nu

Utredaren Karin Lewin (t.v.) lämnar över
slutbetänkandet till socialminister
Lena Hallengren (t h). Stillbild ur regeringskansliets webbsändning.

är klar visar det sig utredaren Karin Lewin inte alls har följt de direktiv hon fått. Det menar ekonomihistorikern och debattören John Lapidus, som tycker att utredningen måste göras om.
– Jag hade vissa farhågor att välfärdsindustrin skulle påverka den här utredningen, men det blev mycket värre än vad jag hade kunnat tro. Det som den här utredningen gör är att den försvarar att vi ska fortsätta blanda patientgrupper i en enda röra i sjukvården. Det är ju den absoluta motsatsen till det som beställarna av utredningen hade efterfrågat i direktiven, där det står att utredningen ska komma fram till någon form av lagförslag för hur man ska stoppa de privata sjukvårdsförsäkringarna, så att ingen ska få förtur i den offentligfinansierade vården, säger han till Internationalen.

John Lapidus menar att utredningen är ohederligt gjort genom att medvetet misstolka flera begreppet, hävda att det saknas kunskaper om privata sjukvårdsförsäkringar, samt drar slutsatsen att eftersom marknaden är oreglerad så kan man inte reglera den.
– Vad utredningen gör är flera olika saker. Man påpekar att det inte finns några regler för privata sjukförsäkringar, att den här marknaden har vuxit oreglerat, och det stämmer ju. Men det var just det som utredningen skulle fixa till, den skulle komma med förslag på regleringar, istället för att bara konstatera att det är som det är, säger John Lapidus och fortsätter:
– En annan sak är att man gång på gång påstår att det inte finns några kunskaper i de här frågorna, vilket är ett återkommande argument för de som inte vill reglera den här verksamheten. Det är ju lätt att säga att det inte finns någon kunskap, så vi måste titta vidare på det här i flera år till innan vi kan göra något åt det. Men det finns massor av kunskap tillgänglig. Vi vet väldigt mycket om branschen, även om det så klart också finns mycket affärssekretess i den här verksamheten så att man inte kan få insyn i allt som man skulle behöva kunskap om. Men det är ju en del av problemet och det går inte att hänvisa till brist på kunskap som argument för att inte göra något åt det.

I direktiven för utredningen sägs att ”i den offentligfinansierade vården ska det inte förekomma att vissa får tillgång till snabbare vård.” Det syftar på de privata sjukhus som huvudsakligen finansieras med offentliga medel, men också tar emot och ger förtur till en grupp patienter med privata försäkringar. Men det utredningen gör är att man omdefinierar den här betydelsen och låtsas missförstå vad direktiven menar, så att man bara tittar på den offentliga vården och inte den privata vården, menar John Lapidus.
– Men det är ju helt självklart att den offentligt finansierade vården är offentligt finansierad vård, så där finns inget problem, utan problem är just att det finns också på samma klinik patienter som har företräde. Men det trollar utredningen bort och pratar istället bara om den offentligfinansierade vården. Man låtsas helt enkelt som det är det som direktiven menar, och det blir helt förvanskat och intellektuellt väldigt ohederligt sätt att arbeta på, säger han och fortsätter:
– Dessutom trollar utredningen bort hela behovsprincipen. Man mena att behov av vård inte har någonting med väntetid att göra, vilket är helt absurt. Om den som har privat försäkring bara behöver vänta ett par dagar på en operation, medan en annan måste vänta kanske ett år, då är det ju skillnader som inte beror på olika behov, utan att den ena har plånboken på sin sida, och den andra inte. Så det som är det själva uttalade syftet med privata försäkringar, nämligen att få snabb vård, även det lyckas utredningen i stora ordmassor sätta frågetecken kring vad det egentligen betyder.

Varför blev det så här?
– Detta är lite av ett mönster i socialdemokratiskt beställda utredningar på senare år skulle jag vilja säga. Men det här är det värsta exemplet jag har sett. Socialminister Lena Hallengren står bredvid den här utredaren på presskonferensen och säger att ingen ska gå före någon annan i vårdkön, när utredaren precis har presenterat ett 500 sidor långt försvar till varför det ska vara på det sättet. I det läget måste ju Lena Hallengren säga att det här blev ett fiasko, det här var inte det vi hade beställt! Men istället spelar hon bara med. Det är väldigt konstigt. Försöker man bara låtsas att man tillsätter viktiga utredningar, då är det en diskrepans mellan ord och handling, där man med ena handen vill tillfredsställa kritiker som tycker att det får vara slut på det här, men med andra handen låter utvecklingen ha sin gilla gång och fortsätter låta den privata välfärdsindustrin växa fram. Så det är något socialdemokratin har att brottas med och måste svara på tycker jag.

Vad kommer hända nu?
– Jag menar att det måste göras en ny utredning. Den har ju kritiserats inte bara av mig, utan även två av experterna som var inbjudna att sitta med i utredningen har skrivit ett långt yttrande om varför det här inte duger. Om det hade varit en riktig utredning så hade det kunnat bli en debatt om den i riksdagen och så hade vissa partier varit för och andra emot, och det hade blivit en fråga på den politiska dagordningen. Men med en sån här utredning finns det inte mycket att diskutera. Släng den här utredningen i papperskorgen och tillsätt en ny utredning omedelbart med en ny utredare som tittar på detta och faktiskt tar fram de här lagarna och reglerna som skulle ha föreslagits i den här utredningen. Det borde hända, men vad som kommer hända är ju en annan fråga, säger John Lapidus och fortsätter:
– Men det här borde verkligen bli en diskussionsfråga på socialdemokraternas kongress i november. Jag vet att kommissionen för jämlikhet, som leddes av Magdalena Andersson, hade som mål att införa en form av stopplag mot privata sjukförsäkringar. Den får ju betraktas som en väldigt tung när det är blivande partiledaren står bakom ett sådant förslag, och då är det inte klokt om man inte kommenterar en sån här utredning där man har beställt just detta och den gör precis tvärtom.

Per Leander

Dela