Boliden planerar största dagbrottet i Sverige någonsin

Storforsen i Piteälven. Älven är en av Sveriges fyra oreglerade nationalälvar och riskerar att förgiftas om Lavergruvan blir verklighet. Foto: Emma Lundström

► Boliden vill bryta koppar nära skyddade Piteälven
► Länsstyrelsen och Bergsstaten har sagt nej
► Kommer regeringen att sätta punkt för projektet?

Ett gruvbolag planerar en gigantisk koppargruva. Ett öppet dagbrott med en enorm avfallsdepå som skulle begrava en hel dalgång, med två skyddsvärda sjöar, under 100 meter giftigt gruvavfall. I närheten av en nationalälv.
Projektet skulle förstöra minst 5000 hektar natur och innebära en långsiktig risk för miljö, vatten och hälsa under en överskådlig framtid. Låter det som Sydafrika, eller kanske Peru?
Det är det inte.
Det är Laver i Norrbotten.
I det makalöst vackra, vidsträckta landskapet väster om Älvsbyn planerar Boliden det största dagbrottet i Sverige någonsin. Området har många sjöar och vattendrag. Här forsar den mäktiga Piteälven fram, en av våra fyra skyddade nationalälvar. Det planerade gruvområdet ligger inte särskilt långt från älvens största turistattraktion Storforsen. Forsen är en av de största i Europa och den största oreglerade. En stadig ström av människor går på spångarna längs den brusande, brummande, skummande forsen under snösmältningstid och låter sig fyllas av dess öronbedövande dån.
Älven är, precis som många av sjöarna kring Laver, klassad som områden med rik biologisk mångfald – Natura 2000. Dessutom innehåller det utpekade området en del av samebyn Semisjaur-Njargs vinterbetesmarker.

I oktober 2015 sade Länsstyrelsen nej till Bolidens planer i Laver. För andra gången. Myndigheten menade att projektet skulle innebära en alltför stor risk för den skyddade Piteälven och att riksintressena natur och rennäring, i det här fallet, måste gå före gruvdrift. Därför ansåg myndigheten att Bergsstaten inte skulle bevilja Bolidens bearbetningskoncession för en koppargruva i Laver. Bergsstaten avslog ansökan i december förra året, med motiveringen att Boliden inte har sökt ett särskilt Natura 2000-tillstånd.
Som vi har rapporterat om tidigare här i Internationalen så reagerade gruvbranschen negativt på beskedet. Boliden Gruvors direktör, Mikael Staffas tyckte att Bergsstatens agerande var ”långsiktigt ohållbart för råvaruförsörjningen i Europa”.
Företaget överklagade beslutet och sedan januari 2017 ligger ärendet på regeringens bord. Nu kräver Naturskyddsföreningen att den ansvarige ministern, Mikael Damberg, agerar och stoppar gruvplanerna.

Bolidens koppargruva Aitik utanför Gällivare. Foto: T. Zorn

Det har funnits en gruva i Laver förr. Den hade en kort livslängd och avvecklades i slutet av 40-talet. Dagbrottet är idag fyllt av grundvatten. Men den gruvan är ingenting i jämförelse med Bolidens planer. Den som vill göra sig en bild av vad en ”modern” gruva i Laver skulle innebära kan ta sig en titt på Bolidens flaggskepp, koppargruvan Aitik. Gruvan är ett 450 meter djupt hål i marken strax söder om Gällivare. Ett två kilometer långt och en kilometer brett månlandskap där hälften av Sveriges malm bryts.
Om Laver blir verklighet kan gruvområdet där bli dubbelt så stort. Och precis som i Aitik är det låg kopparhalt på malmen i Laver vilket innebär att det kommer att skapas enorma mängder förorenat avfall. Avfall som förvaras i så kallade sandmagasin och som skulle orsaka en omfattande naturkatastrof om det läckte ut i grundvatten, sjöar och älvar.
Aitiks sandmagasin är tolv kvadratkilometer stort. Det växer med 100 000 ton avfallssand varje dag. Varje dag finns risken att magasinet brister. Så sent som år 2000 var det nära.
Enligt Naturskyddsföreningen skulle avfallet från Laver med tiden komma att täcka flera tusen hektar mark, Laverbäcken skulle försvinna under gruvafallet och så mycket som 2,2 miljoner kubikmeter berg skulle behöva sprängas bort för att leda om vattnet runt gruvområdet. Det berörda området skulle bli totalt ödelagt.

Men som vi har rapporterat om tidigare så hindrar det inte det socialdemokratiska kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande i Älvsbyn, Helena Öhlund, från att tro på att ännu en kortsiktig gruva skulle medföra långsiktiga fördelar för bygden. Inte heller Boliden verkar tro att ett nej verkligen är ett nej. I samband med överklagandet av Bergsstatens beslut sade företagets vd Lennart Evrell till sajten Aktiespararna att ”det kommer att bli en gruva så småningom.”
Varken Öhlund eller Evrell skulle nog hålla med Naturskyddsföreningen om att det Sverige verkligen behöver är en skarpare gruvlagstiftning som sätter miljö och vatten före gruvindustrins vinstintressen. Inte en gruva i närheten av en skyddad nationalälv.

Emma Lundström

 

Tidigare i Internationalen:

Bergsstaten säger nej till gruva i Laver

Dela