Sestrajcic lämnar riksdagen men stannar i politiken

Daniel Sestrajcic vill prioritera familjen
Fortsätter att vara aktiv i partiet och politiken
”Det behövs ett rejält vänsteralternativ i svensk politik”

Den skånske vänsterpartisten Daniel Sestrajcic har suttit i Sveriges riksdag sedan 2014. Nu har han avsagt sig sin riksdagsplats till förmån för en ledande aktivist i Afrosvenskarnas forum för rättvisa: Momodou Jallow.
I ett pressmeddelande skriver Daniel Sestrajcic att det är tråkigt att inte fullfölja uppdraget men att det finns många anledningar till att han valt att inte göra det. En av de viktigaste anledningarna är att han vill välja familjen som han tycker att han ibland har försakat.
Samtidigt är han mån om att understryka att han varken lämnar Vänsterpartiet, som han varit aktiv i sedan 1992, eller politiken. Han fortsätter att vara organisatör i Vänsterpartiet Malmö och flera andra politiska projekt. Bland annat Vänsterdagarna och Zetkin Foundation. ”Jag brinner lika mycket för förändringen idag som någonsin förut”, skriver han i pressmeddelandet och menar att det idag i allra högsta grad krävs radikal omvandling av samhället, en omvandling ”som ger arbetarklassen mer makt över utvecklingen” och som sparkar ut ”den en galna nyliberala politiken som förstör våra liv” med huvudet före.

Han skriver också att han tycker att det har varit ett privilegium att få representera Vänsterpartiet, även om han ibland har önskat sig ”en radikalare hållning” från partiets sida. Daniel Sestrajcic har ju gjort sig känd som en aktivistisk politiker. För många är han kanske mest känd för sin kamp för Palestina. Förra året dömdes han till dagsböter för ”ohörsamhet mot ordningsmakten” för att han aktivt hade deltagit i en protestaktion i oktober 2015.
Aktionen ägde rum i samband med att polisen skulle riva ett läger som statslösa palestinier slagit upp utanför Migrationsverkets lokaler i Malmö. Palestinierna hade slagit upp tälten för att de ville få sina ärenden prövade. Poliser hävdade att vänsterpolitikern inte följde deras uppmaningar att lämna platsen. Själv har han nekat till brott.

Sestrajcic efterträdare, Momodou Jallow, är även han en aktivistisk politiker vars kamp mot rasism och för alla människor lika värde är känd långt utanför Sveriges gränser. Förutom arbetet i Afrosvenskarnas forum för rättvisa har han varit vice ordförande för ENAR, European Network Against Racism, en av de största antirastiska organisationerna i Europa.
I september 2016 fick han det prestigefyllda priset Community Healer Award i Washington för sin kamp mot afrofobin och sitt rättighetsarbete för européer med afrikanskt ursprung. Det skedde i samband med att han ledde en delegation från ENAR under den 46:e upplagan av Black Caucus – den största årliga konferensen om ämnen som rör afroamerikaner och den globala svarta rörelsen. Under konferensen höll han även ett tal i kongressen kring svartas situation i Sverige och Europa. Talet bidrog till att Sveriges regering nu har tagit fram den första rapporten med åtgärdsförslag mot afrofobi.
Momodou Jallow sitter idag i kommunfullmäktige i Malmö och har tidigare suttit i kommunstyrelsen och i styrelsen för Vänsterpartiet Malmö. Nu ser han fram emot att vara med och driva Vänsterpartiets politik i riksdagen, där han tror att de egna erfarenheterna från Malmö och från den antirasistiska rörelsen kan vara viktiga bidrag. I en intervju inför det nya uppdraget säger han att valrörelsen måste handla om att prata med människor om att det går att välja en väg av solidaritet och gemenskap, istället för rasism och splittring: ”Vi ser idag en värld där rasismen vinner mark, där klyftorna ökar och rättvisan urholkas. Jag brinner för att förändra detta.”

Även om han kliver av sitt riksdagsuppdrag kommer Daniel Sestrajcic alltså att fortsätta vara en aktiv del av Vänsterpartiet och delta i bygget av valrörelsen 2018. Han tror att det är ”en lång väg att vandra” tills partiet lyckas bli ”det rejäla vänsteralternativet som behövs i svensk politik”, men han verkar vara beredd att kämpa för att det ska bli så. Han tycker att det känns bra att lämna över brandfacklan till Momodou Jallow – som han tror kommer att göra ett strålande arbete – och avslutar sitt pressmeddelande med ett tack: ”Jag vill tacka alla de människor som ställt upp och supportat och stöttat i vått och torrt. Vi är ett kollektiv, en rörelse där alla delar har sin plats och där många fler kan komma med för att vi gemensamt ska föra kampen framåt.”

Emma Lundström

Dela