”En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset”

Härnösand. Foto: Hans Bergstedt

Söndagen 20 augusti anordnades manifestationer i 15 städer för att försvara en god graviditets-, förlossnings- och eftervård. Kampen mot BB-nedläggningen i Sollefteå har varit en utlösande faktor till protesterna. Kravet på fungerande BB-avdelningar inom rimligt avstånd för alla har därför naturligtvis varit central i demonstrationerna. Men själva kvalitén på vården berördes också i tal och på plakat. Den nationella marschen gick under namnet ”En arg jävla riksmarsch mot BB-kaoset”. Initiativtagare var frilansskribenten Cissi Wallin och Emily Comeau Hellsing som tillsammans med gruppen ”Födelsevrålet” stod bakom riksmarschen.

Härnösand: Drygt 100 personer hade hörsammat kallelsen till en demonstration för säkrare förlossningsvård. Initiativet i Härnösand hade tagits av tre tjejer som också var presentatörer och talare vid demonstrationen.
Tal varvades med musikunderhållning. I talen beskrevs den ofta stressiga situationen för blivande och nyblivna mödrar, såväl som många barnmorskors hopplösa arbetssituation. Det självklara kravet är att tillräckliga resurser skjuts till. Även för förlossningsvård i glesbygd.
Text och foto: Hans Bergstedt

 

 

Natalie Söderberg från ”TILLSAMMANS ESKILSTUNA” talar på BB-manifestation i Eskilstuna söndagen 20 augusti.

Eskilstuna: Demonstrationen i Eskilstuna organiserades av en aktionsgrupp med Lovisa Lindström och Linda Tjernberg i spetsen. Båda dessa talade vid demonstrationen. Talade gjorde också Tillsammans för Eskilstunas representant Natalie Söderberg. Den senare drog ner mest ovationer och bifall då hon var den talare som klarast gjorde kopplingen mellan den nyliberala utförsäljnings- och nedskärningspolitiken och de ökade bristerna inom förlossningsvård och sjukvård.
Flera brev lästes upp. Brev skrivna av kvinnor som farit väldigt illa i sina möten med förlossningsvården. Just oförmågan att ta hand om förlossningsskador och uppkomst av förlossningsskador som inte borde fått uppstå var genomgående i breven. Också hur dessa skador skambeläggs så att de som råkar ut för dem döljer sin situation. En av brevskrivarna, Lina Lindfyr, läste själv upp sitt brev. Deltagarna, som var minst 150 personer, marscherade genom centrala Eskilstuna. Arrangörerna såg uppslutningen som en stor framgång och lovade att fortsätta kampen.
Text och foto: Peter Widén

 

Dela