Fortsätter provsprängningar trots HFD-beslut att stoppa?

Spränggrop vid Norra Kärr upptäckt av aktivister från Urbergsgruppen i Grenna. Foto: Thor Ahlstrand

Spränggrop vid Norra Kärr upptäckt av aktivister från Urbergsgruppen i Grenna. Foto: Thor Ahlstrand

• Miljöaktivister misstänker fortsatt prospektering vid Vättern

•”Antagligen vill man ta prover för att kunna visa olika intressenter”

• Gruvprojektet vid Norra Kärr hotar dricksvattnet för 250 000 människor

 

Miljövänner i Gränna jublade när Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) i februari, efter protester och överklaganden, drog in det kanadensiska bolaget Tasman Metals tillstånd att leta efter sällsynta och värdefulla jordartsmetaller i Norra kärr utanför Gränna. Trots detta har man hittat flera spränggropar som enligt lokala aktivister verkar ha tillkommit först efter att tillståndet för prospektering dragits in.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde ett regeringsbeslut från 2010 om att ge Tasman koncessionsrätt på Norra Kärr. Man har gjort det med motiveringen att man inte ännu riktigt vet hur verksamheten påverkar omgivningarna och den viktiga dricksvattentäkten Vättern. Detta gjordes efter år av protester från lokalbefolkning och miljöaktivister, som har väckt opinion genom demonstrationer, debattartiklar, utställningar, och även civil olydnads-aktioner. Som ett exempel kan nämnas att aktivister tagit sig in på området där Tasman Metals provborrat och kedjat fast sig med cykellås vid en stor borrmaskin.
Att Högsta förvaltningsdom­stolen upphäver regeringsbeslut är inget man får se varje dag, och miljöaktivister hoppas att detta blir en vägledande dom som kommer att fungera som regel i framtida mål med liknande omständigheter.
– Det är väldigt intressant att man för första gången har krävt att miljöhänsyn ska tas även i det här skedet, säger en miljöaktivist som Internationalen varit i kontakt med.

Men att tillståndet drogs in har, enligt uppgifter, inte fått slut på verksamheten på Norra kärr, då aktivister från Urbergsgruppen under en rundvandring i området hittade spränggropar som av allt att döma har tillkommit de senaste månaderna trots att inget tillstånd finns för prospektering.
– Vi var där 20 juni och vandrade omkring, och då fanns inte de här spränggroparna där som vi upptäckte igår, säger Thor Ahlstrand från Urbergsgruppen Grenna.
Urbergsgruppen håller nu på och kollar upp det juridiska, men allt tyder på att spränggroparna är helt olagliga.
– Just vem eller vilka som har sprängt kan man i nuläget bara spekulera om. Även om man har sina misstankar,  säger Willy Neumann, nätverket Aktion Rädda Vättern, som även han var med och upptäckte de mystiska spränggroparna.
– Antagligen vill man skaffa provmaterial för att kunna visa olika intressenter.

Willy Neumann från Aktion Rädda Vättern.

Willy Neumann från Aktion Rädda Vättern.

Det hör till sakens natur att det låter en hel del när man spränger efter mineraler, men på frågan om hur det är möjligt att spränga ”i smyg” utan att någon reagerar berättar Willy Neumann att det faktiskt är möjligt att spränga diskret om man först borrar ett hål och täcker över med till exempel jord som dämpar ljudet.
– Det handlar om små sprängningar, som sedan har täckts över för att de inte ska synas, säger han.
Tekniken som skulle användas i Norra Kärr var att med olika kemikalier laka ur de mineraler man ville komma åt. Denna teknik ger restprodukter som innehåller kemikalier från processen, och ibland till och med tungmetaller och radioaktiva ämnen som slutförvaras i dammar över ett område stort som hela Södermalm, som kommer vara giftiga i generationer. Dessa dammar kan brista, och restprodukterna hamna i Vättern med katastrofala följder.

Sådana olyckor har nämligen inträffat förut. I Talvivaare i Finland brast en avfallsdamm och hundratals miljoner liter vatten med nickel, kadmium, aluminium och uran rann ut och förgiftade sjöar nedströms.
– Den här gruvan hotar Vättern, en av Europas viktigaste vattentäkter, så man kan verkligen säga att den är placerad på sämsta möjliga plats! Vättern förser idag 250 000 människor med vatten, och i en nära framtid kommer även Stockholm och Mälardalen få sitt vatten från Vättern. Det betyder att detta är ett område av riksintresse, säger Willy Neumann.
Tasman Metals väntas snart komma med en ny ansökan, så än är inte sista ordet sagt i den här frågan.
– Det här är bara början. Vi kommer fortsätta kämpa och informera folket runt Vättern, för det här gruvprojektet är något som bara inte får ske, avslutar Willy Neumann från Jönköping.

Erik Edlund

Dela