Hårdare flyktingregler drabbar hbtq-personer

Regeringens aviserade åtgärder för flyktingmottagandet slår hårt mot hbtq-personer. Det menar RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.
– Regeringen måste ta hänsyn till andra familjebildningar och relationer än den traditionella kärnfamiljen och det gifta paret. Jag är väldigt förvånad över att en svensk regering år 2015 är så bunden vid konservativa familjenormer när den lägger fram förslag som kommer att få stor påverkan på människors liv. Även hbtq-personers rätt till familjeåterförening måste respekteras säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

Gisela copyFörslaget innebär också att hbtq-personers möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige riskerar att förminskas kraftigt. Detta eftersom asylsökande hbtq-personer ibland hamnar i kategorin ”övriga skyddsbehövande”, som nu inte längre ska kunna få uppehållstillstånd. Också ålderstesterna som ska införas för ensamkommande barn är djupt problematiska. RFSL beklagar också generellt utvecklingen mot en alltmer restriktiv invandringspolitik. På kort tid går Sverige från att ha EU:s mest generösa syn på invandring till att ha bland de hårdaste reglerna.
– Regeringens förslag till ålderstester och tillfälliga uppehållstillstånd för barn skapar en extra utsatthet för redan utsatta hbtq-ungdomar som söker skydd i Sverige. Ålderstesterna har kritiserats brett av läkarvetenskapen och Läkarförbundet har rekommenderat sina medlemmar att inte medverka till ålderstestning av barn. Att regeringen nu vill utsätta barn som flyr för sina liv för något som mer liknar kvacksalveri än vetenskap är upprörande och kommer skapa mycket extra oro och lidande hos barn och unga, säger RFSL Ungdoms förbundsordförande Gisela Janis.

Marco Jamil Espvall

 

KONSEKVENSER:

■ De nya hårda reglerna för flyktingar som regeringen aviserat idag kan komma att slå hårt mot hbtq-personer. Personer som söker skydd i Sverige på grund av förföljelse för sin sexuella läggning eller könsidentitet riskerar att inte längre kunna återförenas med sin partner eftersom familjeåterförening med de nya reglerna bara ska vara möjlig för ”kärnfamiljer” och ”makar”. De flesta av de hbtq-personer som flyr till Sverige har ingen möjlighet att gifta sig i sina hemländer och därför saknas också den formella familjeanknytning som regeringen nu föreslår ska gälla. 

Dela