”Tre år är ett långt andrum”

hala

Samtidigt som regeringen lägger fram sitt förslag fortsätter människor att fly i små gummibåtar över havet för att söka skydd undan krig och förföljelse. Röda Korsets Ungdomsförbund är oroade över de konsekvenser som regeringens förslag får för människor i extremt utsatta situationer. Det menar att regeringens förslag riskerar att slå hårt mot de redan hårt utsatta och påtagligt försämra möjligheterna till integration, eftersom tillfälliga uppehållstillstånd och avsaknad av rätt till familjeåterföre­ning skapar oerhörd otrygghet och stress. Många som kommer är också torterade och traumatiserade, från upplevelser i krig och under flykt.
– Förslaget begränsar bland annat möjligheterna till familjeåterförening så mycket att rätten i princip är obefintlig. Våra frivilliga möter ständigt barn och unga som är förtvivlade eftersom de får vänta i år på att få återse sina föräldrar, säger Hala Mohammed , förbunds­ordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund. Hon  fortsätter:
–Det här innebär att det kommer att finnas barn och föräldrar som under överskådlig tid inte kommer att få återse varandra. Vi kan inte göra så här mot barn och unga som kommer från krig och andra oroshärdar i världen, säger Hala Mohammed.
Förslaget innebär också att alternativa skyddsbehövande, en stor grupp som i många fall är syrier, inte ska omfattas av familjeåterförening, vilket i praktiken innebär att man tvingar hela syriska familjer ut på Medelhavet för att kunna söka skydd i Europa.
Hala Mohammed är också bekymrad över att den tillfälliga lagstiftningen ska gälla i tre år:
– Det är en väldigt lång tid, och kommer att få svåra humanitära konsekvenser för många barn och vuxna som befinner sig på flykt.

Marco Jamil Espvall

Dela