Articles by Marco Jamil Espvall

Tältaktion mot marknadshyror

I onsdags den 14 april inleddes en tältaktion på Medborgar­platsen i Stockholm mot att införa marknadshyror. Tältaktionen är en del i den landsomfattande kampanjen Nej…


Till er alla: En välsignad Ramadan – Ramadan Mubarak!

När denna tidning når er läsare är vi några dygn in på den heliga fastemånaden som i år inleddes tisdag 13 april. Under ramadan ska rättrogna vuxna och friska muslimer helt avstå från mat, dryck, sex och nikotin från gryning till solnedgång. När solen går ned bryts fastan och man äter tillsammans. Fastemånaden avslutas med en tre dagar lång fest, id al-fitr.


Socialism på jiddisch

I dagarna utkom Håkan Blomqvists bok Socialism på jiddisch – judiska Arbeter Bund i Sverige, resultatet av flera års arkivstudier, samtal och intervjuer, främst på…Hårdare regler för andrahandsuthyrning

▶ Du kan bli vräkt direkt om du hyr ut i andra hand ▶ Men bättre skydd mot oskälig andrahandshyra ▶ Ny hyreslag gäller från den 1 oktober…”Stockholm har blivit en avslagsmaskin”

▶ Antalet avslag på ekonomiskt bistånd är rekordhöga i Stockholm ▶ Staden antar att bidragstagarna ”hittat annan inkomst” ▶ ”Annan inkomst” är fattigdom, leva på andra, begå brott…


Vägen till helvetet kantas av cykelbanor

Uppenbarligen är Miljöpartiet redo att förstöra Stockholm i grunden för att få vara med och bestämma. Partiets starke man Daniel Helldén sålde sin själ till…


Stockholm: Hon anmäler ombildningskonsulterna

▶ Konsulterna använder sig av fula metoder ▶”Försöker skrämma hyresgäster att ombilda” ▶ Anmäler Restate till Konsumentombudsmannen Svenska Dagbladet rapporterar om att konsultföretaget Restate använder sig av…


Diakonia: ”Exportera inte Nya Karolinska- modellen till fattiga länder”

Nya Karolinska (NKS) i Solna är ett exempel på Offentlig Privat Samverkan (OPS), eller Public Private Partnership (PPP) som det heter på engelska. OPS-projekt lyfts fram av regeringar i givarländer och institutioner som Världsbanken som en finansieringsmodell för allt från infrastruktur till sjukvård och utbildning i utvecklingsländer, för att nå målen i Agenda 2030.