Hårdare regler för andrahandsuthyrning

Foto: Erik Yngvesson

▶ Du kan bli vräkt direkt om du hyr ut i andra hand

▶ Men bättre skydd mot oskälig andrahandshyra

▶ Ny hyreslag gäller från den 1 oktober i år

Som hyresgäst kan det vara bra att känna till vilka förändringar i hyreslagstiftningen som genomförs den 1 oktober. Bland annat så skärps och tydliggörs reglerna gällande uthyrning i andra hand och inneboende för att få bättre ordning på bostadsmarknaden och förhindra att utsatta grupper blir utnyttjade.
– Med den nya lagstiftningen löper en hyresgäst större risk att bli av med lägenheten om hen hyr ut olovligen i andra hand. Det är alltså väldigt viktigt att ha tillstånd från hyresvärden och att inte i någon situation ta ut en oskälig andrahandshyra, förklarar Ellinor Rapp, juriststrateg vid Hyresgästföreningen Region västra Sverige.
Tidigare har den som blivit påkommen med att hyra ut i andra hand utan tillstånd först fått en varning. Men från och med i höst så har hyresvärden rätt att säga upp hyreskontraktet omedelbart. Detsamma gäller om förstahandshyresgästen fått andrahandsuthyrningen godkänd men sedan tagit ut en olovligt hög hyra.

Ännu värre kan det bli om andra­handsuthyrningen är olovlig samtidigt som andrahandshyran är oskälig. Straffen kan då bli böter eller fängelse i upp till två år.
Lagen anger också vad som är en skälig andrahandshyra. Den fastställs nu till förstahandshyran, med ett påslag på maximalt 15 procent om lägenheten är möblerad, plus eventuella nyttigheter som normalt inte ingår i hyran som till exempel el, bredband och TV.

Även andrahandshyresgästers möjlighet till återkrav när de har betalat för mycket, så kallad ockerhyra, förstärks. Idag går det att kräva tillbaka överskjutande hyra retroaktivt för ett år bakåt i tiden, men denna period förlängs nu till två år.
– Mitt råd till alla som ska hyra i andra hand är att verkligen kolla att hyresvärden givit tillstånd till detta, och att samtidigt kontrollera vad förstahandshyresgästen betalar i grundhyra, säger Ellinor Rapp.
Reglerna kring inneboende tydliggörs också. En person som hyr ut rum till inneboende måste nu kunna styrka att hen själv bor i lägenheten, och den andel av hyran som får tas ut för inneboende ska vara proportionerlig. Det innebär att hyran delas proportionerligt av förstahandshyresgästen och de inneboende, och att den totala hyran för alla andelar inte får bli högre än förstahandshyran för lägenheten. Uppfylls inte detta har hyresvärden rätt att säga upp hyreskontraktet omedelbart.

Marco Jamil Espvall

 

Dela