Tillsammans för klimatet

Ojnareskogen 120830 och 120901 083

Då Frankrikes regering av säkerhetsskäl har dragit in tillståndet till den planerade jättemanifestationen 29/11 uppmuntrar den franska klimatrörelsen omvärlden att gå ut på gatorna i deras ställe. Lokala förortsgrupper, religiösa samfund, biståndsorganisationer, miljöföreningar och fackförbund har tagit fasta på uppmaningen och arrangerar 29/11 i Stockholm. Den breda uppslutningen speglar klimatfrågans genomgripande betydelse på samhällets alla områden.
– Klimatförändringarna spär redan nu på konflikter runtom i världen och är en av många anledningar för oss att komma samman för att hitta verkliga lösningar på de stora utmaningar vi står inför. Så visst blir 29 november en kraftfull manifestation för klimatet och miljön, men det är också en demonstration för tilltro, förnuft och människors förmåga att hjälpa varandra i svåra situationer. säger Jonas Bane, taleperson för Klimataktion och Tillsammans för Klimatet 29 november i Stockholm.

Den svenska förhandlingsdelegationen som åker till Paris är väl medveten om att de frivilliga klimatåtaganden som länderna presenterat inte på långt när räcker till för att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Sverige är dessutom bunden till EU:s ställningstaganden.
– Sveriges chans att påverka den globala klimatpolitiken handlar om att gå före genom en kraftfull klimatpolitik på hemmaplan, och uttala ett tydligt stöd för de perspektiv som förs fram av de mest utsatta länderna, säger Carmen Blanco Valer från Latinamerikagrupperna och en av talarna på söndag.
Som talare i manifestationen medverkar också Anders Wijkman, ordförande i regeringens Miljömålsberedning, Annika Jacobson, chef för Greenpeace, Johan Lindholm, ordförande i Byggnadsfacket, Alva Snis Sigtryggsson, Fältbiologerna, Eva Brunne, biskop i Stockholms stift, Bo Forsberg, generalsekreterare för Diakonia, Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen, Johan Ehrenberg, vd på ETC, Mattias Goldmann, VD för tankesmedjan Fores och Martin Viredius, klimatutredare på Transportfacket.

Det planeras för över 2 200 klimatmanifestationer i fler än 170 länder. Hittills har över 6 000 personer visat intresse att delta i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala på söndag.

Marco Jamil Espvall

Dela