Strejkrättsförslag utan förankring i rörelsen

5 juni: Eva Nordmark, ordförande TCO, Göran Arrius, ordförande SACO, Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv, Mattias Dahl, vd Transportföretagen samt Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO presenterar förslaget. Stillbild från Svenskt Näringslivs webbsändning.

► Kritik mot förslaget som undergräver konflikträtten

► Journalistförbundet ställer sig inte bakom

► ”Vi har inte hunnit förankra det demokratiskt”

Den 5 juni presenterade LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv ett förslag om förändringar i strejkrätten. Enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson är det troligen detta partsgemensamma förslag som kommer att remitteras, även om Stridsåtgärdsutredningen ska presentera sitt förslag 20 juni. Förslaget ska, i korthet, innebära att arbetstagare inte längre får vidta stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan är bundna av kollektivavtal, om inte syftet med stridsåtgärden är att uppnå ett kollektivavtal som medför fredsplikt.
Men alla förbund står inte bakom förslaget från de stora facken och Svenskt Näringsliv. Närmare bestämt står Journalistförbundet ut som det enda facket som röstade nej. Ordförande Jonas Nordling meddelande samma dag som förslaget kom att förbundet anser att processen har varit alldeles för snabb och att man inte har fått tillräckligt med tid att gå igenom förslaget, förbundsstyrelsen har inte ens hunnit diskutera det. Nordling menar det saknas dimensioner i tankearbetet kring förslaget och att effekterna av det inte är överblickbara: ”Vi behöver mer noggrant utreda hur de olika delarna påverkar Journalistförbundets möjligheter att vidta stridsåtgärder för alla sina medlemmar.” Vice ordförande Ulrika Hyllert menar att förbundet inte har haft någon möjlighet att förankra förslaget demokratiskt.

Förbundet vill bland annat få tid att titta närmare på hur förslaget påverkar uppdragstagare, alltså frilansar, eftersom rätten för den gruppen att teckna kollektivavtal redan är oklar. Förbundets möjligheter att vidta stridsåtgärder för dessa medlemmar ser ut att försämras. En annan kritik från förbundet är att det inte är utrett hur förslagets förändringar i strejkrätten kommer att påverka situationen när gränsdragningen mellan två olika fackförbund är oklar. ”Vi ser en risk för att det skulle kunna finnas kryphål för arbetsgivarsidan där”, säger Ulrika Hyllert i ett pressmeddelande. Hon tycker att det är förvånande att alla andra fackförbund har köpt förslaget trots att det inte har funnits tid att förankra det i de egna organisationerna.
Jonas Nordling anser att Stridsåtgärdsutredningen aldrig borde ha tillsatts och han förstår varför parterna haft bråttom att komma med ett eget. Samtidigt menar han att det krävs ett omfattande utredningsarbete innan Journalistförbundet kan stödja förslaget på ändringar i konflikt­rätten. Han tror inte heller att förslaget kommer att lösa situationen i Göteborgs hamn.

Gunnar Westin, kassör i SEKO Stockholm, har kommenterat förslaget i Facebookgruppen Fackliga vänsterpartister. Han menar, i likhet med arbetsrättsexperten Kurt Junesjö, att förslaget står i strid med de internationella konventionerna, undergräver konflikträtten, förstärker arbetsgivarnas möjlighet att avtalsshoppa och riskerar att på sikt slå mot förbundens möjligheter att försvara kollektivavtalen. Han är också oroad över att de föreslagna ändringarna i strejkrätten kan bana väg för gula fackföreningar, eftersom arbetsgivarna får fler möjligheter att hävda sin rätt att teckna avtal med sådana.
Westin tycker att det är naivt av LO-ledarna att tro att arbetsgivarna kommer att hålla den nya överenskommelsen framöver. Han tror att inskränkningarna i strejkrätten snarare kommer att ”ge arbetsgivarna blodad tand att trycka på för ytterligare utredningar” och anser att Vänsterpartiet ska fortsätta på linjen att partiet inte kommer att ge sitt stöd åt en regering som vill inskränka konflikträtten.

Emma Lundström

Dela