Alla fackföreningar riskerar att försvagas

Erik Helgesson från Hamn4:an i Göteborg

Erik Helgesson från Hamn4:an i Göteborg

▶ Det gemensamma förslaget om inskränkt konflikträtt är farligt
▶ Öppnar för omfattande avtalsshopping och villkorsdumpning
▶ Arbetsgivare får möjlighet att försvåra och försena stridsåtgärder

Måndag den 9 juli släppte Hamnarbetarförbundet en rapport som utförligt analyserar det gemensamma lagförslag som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv presenterade 5 juni, där förändringar i dagens konflikträtt föreslås.

Hamnarbetarförbundets rapport visar att många tidigare bedömningar av lagförslagets konsekvenser varit felaktiga.
– Det verkar som det fackliga toppskiktet hoppas kunna tiga ihjäl den här frågan och hålla den borta från valrörelsen. Men det kommer inte att gå. De negativa konsekvenserna för LO-, TCO- och Saco-förbundens egna medlemmar är alldeles för många och omfattande. Inskränkningarna i strejkrätten förändrar arbetsgivarnas drivkrafter i grunden, säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Hamnarbetarförbundet.

Rapporten fokuserar på att beskriva riskerna för arbetsgivare att skjuta upp eller till och med omöjliggöra stridsåtgärder, riskerna för avtalsshopping, och riskerna för tillkomsten av arbetsgivarstyrda så kallade gula fackföreningar:
– Vår genomlysning visar att lagförslaget ger arbetsgivarna en mängd nya verktyg att skjuta upp eller stoppa stridsåtgärder genom byråkratiska rättsinvändningar och oförutsägbara domstolsavgöranden om fackens seriositet.

Men många bedömare verkar ha missat att den mest förödande effekten av lagförslaget visar sig först när konflikten är över och ett nytt kollektivavtal finns på plats, menar Helgeson.
– Idag gör den fria stridsrätten att företagen har starka skäl att teckna och samordna flera olika kollektivavtal, om personalen är uppdelad på flera medlemsmässigt starka fackförbund. När strejkrätten inskränks ökar arbetsgivarnas ekonomiska eller praktiska motiv att bara tillämpa ett enda kollektivavtal. Det säger sig självt att många företag kommer försöka välja den billigaste eller mest medgörliga fackliga motparten, fortsätter Helgeson.

I rapporten analyseras konsekvenserna både för Svenska Hamnarbetarförbundet och för förbunden inom de fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco.
– Hamnarbetarförbundet är givetvis drabbat, men vår bild är att de som är allra mest utsatta på kort sikt är tjänstemannafacken. De verkar ofta på arbetsplatser där det finns flera kollektivavtal för samma yrkesgrupper och förlorar nu rätten att kräva att arbetsvillkoren i deras avtal ska tillämpas på de egna medlemmarna, avslutar Erik Helgeson.

Marco Jamil Espvall

Parternas förslag

Lagförslaget ”Utvidgad fredsplikt” lades fram 5 juli av LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har meddelat att det nu är parternas förslag som regeringen kommer att gå vidare med, istället för det betänkande som regeringens egen utredning lade fram senare samma vecka. Hamnarbetarförbundets rapport visar att många tidigare bedömningar av lagförslagets konsekvenser varit felaktiga. I rapporten analyseras främst tre områden:

• Risken för ökade formella rättsinvändningar från arbetsgivarsidan som kan försena, försvåra eller rent av göra stridsåtgärder omöjliga.

• Risken för ”avtalsshopping” genom att etablerade arbetsgivare omdefinierar sin personal och byter avtalsområde inom eller mellan de fackliga centralorganisationerna.

• Risken för att det uppkommer arbetsgivarkontrollerade, så kallade gula fackföreningar.

Hamnarbetarförbundets rapport i sin helhet finns att ladda ner på www.hamn.nu

Dela