Eskilstuna: Manifestation för rätten till assistans

Birgitta Rinman talade på manifestationen i Eskilstuna

Den 3 december genomfördes manifestationer och demonstrationer för att försvara de funktionshindrades rättighet till personlig assistans och andra delar av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i en rad svenska städer. Bakgrunden är ju de försämringar som genomdrivits och som bland annat lett till att 9 av 10 sökande nekats assistans.
I Eskilstuna samlades på Fristadstorget ett hundratal för att protestera mot försämringarna och uttrycka solidaritet. Talare var Birgitta Rinman, Tina Kask, Johan Klinthammar och Kjell Clasborn. Birgitta Rinman beskrev utifrån sin egen sons perspektiv hur kampen gällde att ge alla i vårt samhälle ett värdigt liv. Inte ett liv i lyx, men just ett värdigt liv där individens drömmar och intressen kan förverkligas på samma sätt som för andra.

Tina Kask berättade som mamma till ett funktionshindrat barn hur viktiga de personliga assistenterna är för hennes familj och hur de närmast blivit en del av familjen. Kjell Clasborn från RBU (Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) poängterade nödvändigheten att motverka splittring och försök att ställa kostnaderna för olika nödvändiga insatser mot varandra.
Johan Klinthammar visade på hur svårt pressade familjerna är och hur omgivningens fördomar mot föräldrar som är sina egna barns assistenter till och med lett till att föräldrar gett upp sitt assistansskap. Klinthammar menade också att uppgiften att det råder ett fusk på 10 procnet inom assistansbranchen är en helt ovetenskaplig siffra tagen ur luften.
Initiativtagare till manifestationen var Kooperativiet EMIL i samarbete med RBU och Funktionsrätt Eskilstuna

Text och foto: Peter Widén

Dela