”Alla ska ha rätt till ett värdigt liv”

Demonstration för LSS. Foto: RBU

► Försämringarna av LSS slår hårt mot många

► Idag får bara en av tio den assistans som behövs

► Demonstrationer planeras i hela landet på söndag

 

På söndag planeras demonstrationer runt om i landet mot försämringarna inom Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) som har genomförts de senaste åren. Lagen har inte ändrats, däremot har den socialdemokratiska regeringen ändrat om direktiven till Försäkringskassan för att begränsa antalet assistanstimmar för de funktionshindrade.
Internationalen har talat med Therese Lagerman från stödorganisationen Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Stockholm, som är en av arrangörerna bakom demonstrationen. Hon förklarar vad som har hänt:
– År 2015 kom barn- och äldreministern Åsa Regnér med direktiv till Försäkringskassan att de ska se till så att den personliga assistansen begränsas och att

Arrangören Therese Lagerman från RBU.

assistansnyttjandet ska sjunka i timmar. När hon gick ut och sa på det sättet, så tolkade Försäkringskassan det till att man kunde börja dra in och neka till personlig assistans. Och det har resulterat i att idag får bara en av tio som ansöker om personlig assistans det beviljat, trots att det finns ett stort behov. Det innebär att den person som får sin assistans indragen fråntas sin rättighet till ett liv. Den personen blir inlåst i sitt hem, och det kan man väl likna med tillbaka till institutioner, säger Therese Lagerman.
– Väldigt många föräldrar får ta det så kallade föräldraansvaret, även för en ungdom som är över 18 år, alternativt att sjukvården går in och hjälper till. Och det säger ju sig självt att det här går inte, då ska i så fall landstinget åka ut till varje person som behöver hjälp med maten fyra gånger om dagen. Det blir absurt.

Efter den proteststorm som bröt ut, har regeringen backat något, men frågan är långtifrån löst.
– För två veckor sedan kom ju Åsa Regnér med ett beslut om att stoppa omprövningar. Varje assistansberättigad får en omprövning vart annat år, där behovet ses över igen och omprövas. Att vartannat år utsättas för det frågebatteriet från Försäkringskassan om hur många timmar man sitter på toaletten, och sådana saker, det är otroligt krävande för både de assistansberättigade och deras familjer. Det Åsa Regnér gjorde nu upplever jag som valfjäsk där hon kastar ut en brasklapp om att man stoppar de här omprövningarna tillfälligt. Det är inte sagt att man ska göra det bestående, utan tillfälligt, säger Therese Lagerman.
– Samtidigt är det fortfarande flera tusen personer som har förlorat sin assistans, och med dem händer det ingenting, de står fortfarande utan hjälp. Kontentan av det här blir att familjer slås sönder, föräldrar måste säga upp sig från sina jobb, många får gå ifrån sina hem. Så frågan är om det är kostnadseffektivt, det är märkligt hur myndigheterna tänker. Tittar man på ekonomin så ser man att personlig assistans trots allt är det minst kostsamma.
– Själv har jag en 18-årig son som är multihandikappad. Vi var precis på väg att få en omprövning, men som tur var kom den här tillfälliga lösningen. Men vi har ju sett på nära håll, hur min sons kompisar har fått assistans indraget till exempel från 150 timmar i veckan, till 10. Det är väldigt på måfå vem som drabbas, och det är väldigt beroende på var man bor, och det kan hänga helt på vilken handläggare man får på Försäkringskassan.

De planerade demonstrationerna till helgen förbereds nu på ett tiotal orter runtom i landet.
– Vad vi vill göra på söndag är att demonstrera mot indragning­ar inom LSS. Varje människa, oavsett funktionshinder, ska ha rätten att leva ett så normalt liv som möjligt. Vad vi vill nå fram med, det är helt enkelt att politikerna ska inse att de verkligen måste säkra assistansen och LSS:en. För annars försvinner den här fantastiska frihetsformen som det är. Och man måste sluta hålla på och diskutera kostnader. Det Åsa Regnér har sagt hela tiden, det är att det förekommer mycket fusk i den här branschen, och så har det säkert varit, men de som ska kontrollera det här, det är Försäkringskassan och Skatteverket, så i så fall är det ju hos dem felet ligger. Men de som får ta konsekvensen för att det har fuskats är de som är i behov av assistansen, säger Therese Lagerman.
– Det som behövs är att alla som berörs av det här, individer, familjer och föreningar, går ihop, sätter ner foten och säger att det får vara nog nu. Sen ska man komma ihåg att vem som helst kan drabbas av det här, vem som helst kan ju hamna i en trafikolycka och behöva assistans efter det. Så det pågår ett stort arbete att nå ut till allmänheten, och jag hoppas att manifestationen på söndag kommer att bli större än tidigare.

Per Leander

Dela