”Myndigheternas försök att krossa oss har misslyckats”

Den turkiske vänsterledaren Alp Altinörs

Den turkiske vänsterledaren Alp Altinörs

Alp Altinörs, vice ordförande för det turkiska vänsterpartiet Folkens demokratiska parti, HDP, har nyligen blivit frisläppt efter 9 månader i häkte, men väntar nu på rättegång i november. Internationalens Per Leander har fått en unik intervju med honom.

Hur mår du nu efter allt detta?
– Jag känner mig hoppfull. Jag vill speciellt tacka alla kamrater i Sverige som stöttade mig med internationella solidaritetskampanjer och hoppas att det kommer att fortsätta tills resten av våra fängslade kamrater i Turkiet blir frisläppta.

Vad var du anklagad för?
– Jag beskylldes för ”medlemskap i PKK” och ”terrorism”. Anklagelserna grundade sig i att jag deltog vid begravning av vår kamrat Zakir Karabulut. Han dödades tillsammans med 102 andra i massakern i Ankara 10 oktober 2015, som fascisterna i IS genomförde med hjälp av turkiska säkerhetspolisen. Myndigheterna förklarade att begravningen var en kriminell sammankomst och jag greps tillsammans med 20 andra.
– Jag fängslades den 8 september, vilket blev starten på en våg av förföljelser mot ledare och medlemmar av vårt parti. Totalt fängslades 5000 av våra partimedlemmar, inklusive 14 parlamentsledamöter. Det var helt politiskt motiverat och utan juridisk grund. Myndigheterna ser oss som huvudmotståndare eftersom vi är det enda potentiella politiska alternativet till det styrande partiet AKP.
– Framför allt ville president Erdogan se till att vi hölls fängslade under folkom­röstningen för att ge honom mer makt den 16 april i år. Om vi hade varit fria och kunnat leda en politisk opposition skulle Erdogan ha förlorat. I verkligheten röstade faktiskt majoriteten nej, så han var tvungen att fuska till sig segern med Högsta Domstolens hjälp. (Två miljoner nejröster ogiltigförklarades så att ja-sidan skulle vinna.) Hur som helst började det sociala motståndet mot Erdogans diktatoriska projekt att ge resultat.

Varför blev du frisläppt nu, och är anklagelserna mot dig helt släppta?
– Anklagelserna mot mig var väldigt svaga. Myndigheterna försökte fördröja ärendet genom att skicka det från en stad till en annan, men efter 9 månaders orättvis behandling blev jag till sist frisläppt. Åtalet står fortfarande fast och rättegången ska hållas den 6 november, men då får jag möjligheten att tillbakavisa anklagelserna i domstol. Jag hoppas att det blir en ärlig domare som följer lagen och inte bara tar order uppifrån.

Hur var dina nio månader i fängelse?
– Det blev en produktiv tid. Alla fängslade kamrater stöttade varandra och genom att inte vika oss kunde vi förmedla hopp till varandra och till miljonerna. Själv fick jag också möjlighet att läsa en hel del, och koncentrerade mig på frågan om ”kapitalismens kris och framtiden för mänskligheten”. Jag började också studera ett nytt språk, ryska.
– Jag delade avdelning med 12 andra kamrater från HDP, så vi fick möjlighet att lära känna varandra bättre och partiet har därmed blivit mer sammansvetsat som grupp. Myndigheternas försök att krossa oss har alltså misslyckats.

Vad för typ av samhälle har Turkiet blivit, och kan du fortsätta att kämpa politiskt?
– Den sociala utvecklingen i vårt land hade nått en väldigt hög nivå. Turkiet hade börjat hantera den kurdiska frågan med förhandlingar, för första gången i historien. Turkiet var också kapabelt att stoppa en militärkupp genom socialt motstånd, också det för första gången i vår historia. Den här radikaliseringen nerifrån och upp demokratiserade hela landet.
– Men det styrande partiet AKP är bakåtsträvande. De försöker föra Turkiet i en annan riktning, mot oligarkstyre. Men vid folkomröstningen den 16 april tog samhället ett tidigare aldrig skådat ställningstagande och röstade nej till Erdogans diktatur, även om han för tillfälligt ändå lyckades stjäla till sig en seger. Det växande motståndet underifrån mot regimen innebär att den förr eller senare kommer att falla.
– Jag kommer att delta i denna stora sociala och politiska kamp tillsammans med vårt parti HDP, som visat sig vara en stark kraft trots den senaste tidens svåra förföljelser. HDP är en koalition som för den dagliga kampen mot förtrycket. Vår koalition kommer att demokratisera Turkiet och ge makten till folken, skapa jämställdhet mellan könen, rättvisa för arbetarklassen och ett samhälle i samklang med naturen. Och till skillnad från det nuvarande systemet med absolut presidentmakt, så vill vi kämpa för ett demokratiskt system med valda lokala församlingar och med folklig förankring hela vägen till Ankara.

Per Leander

HDP

■ Folkens demokratiska parti (HDP) är ett turkiskt vänsterparti som grundades 2012 och har gjort sig känt för att stödja kurdernas rättigheter. Partiet hade stora framgångar i valet 2015 då man kom över 10 procents spärren och därmed fick plats i parlamentet. På senare tid har HDP utsatts för hård repression från president Erdogans regim, partilokaler har bränts ner, och partimedlemmar har fängslats och mördats.

 

Dela