Hamas skriver om sina stadgar i jakt på legitimitet

Hamas högsta ledare Khaled Meshaal, till vänster, presenterar rörelsens nya stadgar på en
presskonferens i Qatars huvudstad Doha, första maj 2017.

► Hamas erkänner Israels rätt att existera

► Bryter med Muslimskabrödraskapet

► Griper sista halmstrået för att bryta sin isolering

I de nya stadgar som palestinska Hamas publicerade den första maj gav den islamistiska rörelsen upp sin främsta käpphäst: att staten Israel måste förintas.
Dokument offentliggjordes på en presskonferens som hölls av Khaled Meshaal tillsammans med rörelsens toppgarnityr. Meshaal är rörelsens högsta ledare och chef för Hamas huvudkontor som är baserat i Qatars huvudstad Doha.
Detta nya policydokument kan ses som en reaktion på det regionala och internationella politiska tryck som funnits på Hamas sedan grundandet 1987, och som i stor utsträckning isolerat rörelsen.

Enligt Meshaal offentliggör Hamas detta ändringsförslag till stadgan efter två års diskussion och samråd med experter i internationell rätt.
I dokumentet accepterar Hamas upprättandet av en palestinsk stat på Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem – till skillnad från den nuvarande stadgan, som insisterar på att en palestinsk stat ska etableras på hela det historiska Palestina, som inkluderar Israel. Men Hamas säger fortfarande nej till Osloavtalet, som rörelsen anser vara ett brott mot internationell lag.
Meshaal sa också på presskonferensen att Hamas nu erkänner Palestinska befrielseorganisationen, PLO, som en paraplyorganisation för alla palestinier, men uppmanade till en reformering av PLO.
En viktig del av det nya dokumentet är skilsmässo-deklarationen mellan Hamas och dess skapare och långvariga beskyddare Muslimska brödraskapet, den pan-muslimska rörelsen som förespråkar ett islamiskt kalifat, en princip som gjorde att brödraskapet i årtionden fått betala ett högt pris i Egypten, Jordanien och de nordafrikanska arabiska länderna.

Förändring av Hamas politik kan ses som ett försök att få regionalt och internationellt erkännande och att inte längre listas som en terrororganisation. Hamas är i ett desperat behov av legitimitet hos omvärlden.
Men ur ett palestinskt perspektiv är det tveksamt om detta dokument kan göra någon skillnad i relationen mellan Hamas, som styr Gaza och Fatah som styr Västbanken. Trevande efter ett sista halmstrå, försöker Hamas vara pragmatiska för att kunna spela en roll i palestinsk politik utanför Gaza och kanske vara en del av en eventuell enhetsregering. Genom att ändra i stadgarna följer Hamas i PLO: s fotsteg. 1996 ändrade PLO sina stadgar för att anpassa dem till Osloavtalet.
De flesta bedömare tror knappast att Hamas kommer att kamma hem några större politiska vinster genom sin kursändring, utan ser det snarare som ett försök från rörelsen att minska sin isole­ring. Hamas har blivit utspar­kade ur de flesta arabländer. Meshaal blev själv ombedd att lämna Jordanien 1999, och är för närvarande förbjuden att komma in i Egypten. 2011 valde Hamas att frivilligt lämna Syrien. Utanför Palestina kan Hamas bara verka öppet i Qatar och Turkiet, om än under strikt övervakning.

Det är inte troligt att Hamas nya politik kommer att leda till betydande förändringar av politiken i Palestina, och inte heller kommer den att stärka Hamas position i regionen. Det viktigaste Hamas kan uppnå på kort sikt är att dess ledare i förskingringen får möjlighet att röra sig friare i arabvärlden. De palestinska organisationerna är i stor utsträckning beroende av de arabiska ledarna, som inte bara slutit fred med Israel, utan också försöker bilda en allians som omfattar Israel inför det upplevda hotet från Iran.

Nader Dagher
Ramallah
Översättning:
Marco Jamil Espvall

Dela