Statlig lönedumpning riskerar fortsätta – naiv SD-topp lätt byte för Almega

Emma Lundström. Foto: Jonatan Johansson
Debattvågorna har svallat höga sedan Sverigedemokraterna – i en debattartikel i Dagens Industri i måndags – meddelade att partiet tänker rösta nej till regeringens proposition om nya regler för offentlig upphandling. Regeringsförslaget ligger just nu hos Finansutskottet för behandling och om SD röstar nej riskerar propositionen att falla eftersom allianspartierna redan har positionerat sig emot. I debattartikeln skriver SD:s ekonomisk-politiske talesperson, Oscar Sjöstedt, att förslaget bara kommer att leda till ökade kostnader för offentlig upphandling. Han är missnöjd med att regeringen inte har diskuterat frågan med SD för att försäkra sig om partiets stöd.
Partiets beslut grundar sig, enligt Oscar Sjöstedt, på fem argument mot förslaget. Bland annat tycker SD att det är ett ”påtagligt avsteg från den svenska modellen”, genom att makten förskjuts ”till de upphandlande parterna” och att det gör det svårt för företag utan kollektivavtal att delta, framförallt småföretag. Partiet tycker även illa om att konkurrensen minskar och att det kan komma att finnas krav på ”yrkesmässig integration”, vilket Oscar Sjöstedt tolkar som att arbetskraften ”ska ha någon typ av utländsk bakgrund”, något han tycker är orimligt. De uppfattar också regeringsförslaget som att det kan komma att bli högre krav på företag som anlitar svensk arbetskraft än de som anlitar utländsk. Dessutom menar Oscar Sjöstedt att förslaget leder till att det blir mycket dyrare med upphandlingar och att skattebetalarna får betala. Vad han glömmer att nämna i artikeln är att han bygger hela sin argumentation på information från tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation, Almega.

Dagen efter SD:s debattinlägg fick partiet hårt genmäle av Sofia Råmar på den fackliga centralorganisationen TCO. Hon sågar inlägget vid fotknölarna genom att visa på alla felaktiga påståenden. Först och främst menar hon att det inte är något avsteg från den svenska modellen: ”Tanken med de nya reglerna är att de så kallade kontraktsvillkoren hämtas ur ett kollektivavtal, eftersom kollektivavtalen omfattar 91 procent av de svenska arbetstagarna.” Detta för att ändra på den rådande ordningen där arbetsvillkoren för de övriga nio procenten styr arbetsmarknaden.
Sofia Råmar avfärdar också SD:s påstående att majoriteten av småföretagen kommer att uteslutas från deltagande i offentliga upphandlingar. Hon menar att SD helt hoppar över det faktum att alla företag inte är aktuella för offentlig upphandling, de kanske helt enkelt inte har kapacitet att leverera den mängd som efterfrågas.
Att regeringen skulle vilja ställa högre krav på företag som anlitar svensk arbetskraft än de som anlitar utländsk, menar Sofia Råmar är direkt felaktigt: ”I regeringens proposition anges att samma villkor ska ställas på inhemska och utstationerade arbetstagare (villkor som gäller lön, semester och arbetstid). Att utstationerade arbetstagare omfattas av lagen om utstationering innebär inte att det kommer att ställas färre villkor på utstationerade arbetstagare än inhemska.”
Sverigedemokraternas främsta försök att få skattebetalarna att bli negativt inställda till förslaget – att hävda att de kommer att få betala för en kraftig fördyrning av upphandlingsprocessen – har heller ingen förankring i verkligheten. Det är istället de svenska företag som inte har skäliga villkor för sina anställda som kommer att få betala: ”Dessa företag kommer med detta förslag fortsättningsvis inte att kunna vinna upphandlingar på bekostnad av arbetstagares rättigheter.”

Både Kommunal och Transport har rasat över att SD och allianspartierna stoppar regeringspropositionen. De anser att agerandet är arbetarfientligt. ”Det här är en provokation mot de städare som tvingas arbeta för 27 kronor i timmen”, säger Kommunals jurist, Oskar Taxén, till tidningen Arbetet. Han menar att det innebär att seriösa företag inte heller i fortsättningen kommer att kunna vinna offentliga upphandlingar.
Transports ordförande Lars Lindgren är lika upprörd: ”SD har visat sitt rätta ansikte. Måtte nu alla arbetare som tänkt rösta på dem inse vilket arbetarfientligt skitparti de är. När deras ekonomisk-politiske talesperson öppnar munnen hör man Svenskt Näringsliv eka i bakgrunden.”
Enligt Oskar Taxén hade regeringens förslag kunnat stoppa den sociala dumpningen inom städbranschen, färdtjänsten och delar av byggbranschen. Det hade lett till att löner och arbetsvillkor inte skulle kunna pressas nedåt när kommuner och landsting upphandlar sådant som städning och färdtjänst. Ingen ska behöva tjäna elva kronor i timmen bara för att företagen bjuder under varandra för att få ett offentligt uppdrag.
I regeringsförslaget skulle de upphandlande myndigheterna kunna kräva lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal. Facket hade från början hoppats att även tjänstepension och försäkringar skulle ingå i kravlistan. Lars Lindgren säger i en intervju med Arbetet att skattepengarna inte ska hamna i fickorna på utsugare: ”Staten ska inte hålla på med social dumpning.”

Kommunals förbundsordförande, Tobias Baudin, och IF Metalls förbundsordförande, Anders Ferbe, skriver i en debattartikel i Dagens Arbete att det snarare är Sverigedemokraterna som tillsammans med de övriga borgerliga partierna underminerar den svenska modellen. De menar att SD ganska konsekvent har fattat beslut som lett till ett försvagande av arbetarnas rättigheter.
Baudin och Ferbe anser vidare att regeringens förslag är konstruktivt när det gäller att komma till rätta med lönedumpningen inom upphandlade och skattefinansierade branscher. De understryker att den stabila arbetsmarknad som kollektivavtalen ger ”stärker svensk välfärd och konkurrenskraft” och framhåller att regeringen gör helt rätt i att börja ställa krav på lön, arbetstid och semester i nivå med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. Om förslaget fälls blir de som röstade nej ansvariga för att den svenska modellen undermineras, menar de.

Idag, onsdag, kunde Dagens Industri berätta att Oscar Sjöstedt har haft möten med Almega, inför beslutet om att rösta nej till regeringens proposition. Förklaringen till alla felaktigheter i Oscar Sjöstedts debattartikel ligger i att han och SD har låtit sig luras av Almega och Svenskt Näringsliv. Enligt Dagens Industri har Almegas näringspolitiske chef, Ulf Lindberg, försett Oscar Sjöstedt med underlag från Svenskt Näringsliv samt en extern konsultrapport från advokatbyrån Lindahls. Oscar Sjöstedt tyckte att informationen var ”värdefull”.
Den bild av att vara ett parti för vanliga, arbetande människor som Sverigedemokraterna under flera år har försökt häfta fast i samhällsdebatten borde rasa samman som ett korthus i vinden. Ett parti som bygger sina beslut på vad Almega och Svenskt Näringsliv säger är inte ett parti för arbetare, det är ett borgerligt parti för de som sitter med den ekonomiska makten.
Riksdagen ska rösta om propositionen under november månad.

Emma Lundström

Dela