”Det finns inget mystiskt med Islamiska Staten”

Gilbert Achcar, professor i utvecklingsstudier och internationella relationer vid London School of Oriental and African Studies ( SOAS ), föddes i Libanon och är en ledande Mellanösternexpert. Farooq Sulehria träffade honom och diskuterade Islamiska Statens, Daeshs, uppkomst.

 

achcar_f_jj_5159En hel del myter omger den islamiska staten eller Daesh. Konspirationsteoretiker presenterar den som en imperialistisk trojansk häst. Andra ser den som ett saudiskt instrument. Alla seriösa analytiker länkar dock rörelsens uppkomst till Irakkriget. Några av dem betonar Assad-regimens roll för att underlätta framväxten av Daesh. Vad är din åsikt om mysteriet kring den islamiska staten och dess tvivelaktiga länkar till så olika krafter?

– Den så kallade islamiska staten är först och främst en fortsättning av al-Qaida i Irak. Man kan enkelt spåra al-Qaidas ursprung till det saudiska kungadömet, naturligtvis. Ni minns att femton av de nitton självmordsbombarna elfte september 2001 var saudiska medborgare. Men detta betyder inte att det saudiska kungadömet planerade och genomförde dådet. Historien är välkänd: när en ättling till en förmögen saudisk familj – Bin Ladin – deltog i kampen mot den sovjetiska ockupationen av Afghanistan, stöddes han av såväl det saudiska kungadömet, som av CIA och pakistanska säkerhetstjänsten ISI. Han vände sig mot kungadömet 1990 på grund av USA:s militära ingripande mot Saddam Husseins Irak. Han motsatte sig det saudiska monarkins beslut att välkomna amerikanska trupper på sin mark, och blev sedan en svuren fiende till den saudiska kungafamiljen, medan al-Qaida skiftade från att vara antisovjetisk till att bli en anti-amerikansk organisation.
När USA ockuperade Irak 2003 och gav makt till pro-iranska shiamuslimska krafter som Högsta rådet för den islamiska revolutionen i Irak och Dawa-partiet, som var Washingtons allierade, ledde detta till en stark förbittring bland sunniaraber. Förbittringen mot den amerikanska ockupationen förvärrades av det faktum att Iran drog nytta av den för att sprida sitt inflytande. Detta banade väg för framväxten av al-Qaida i sunniarabiska regioner.
– En samtidig utveckling var intensifiering av al-Qaidas anti-shiitiska ideologi. Antishia-sekterism är en central del av wahhabismen, den officiella ideologin för saudiska kungadömet. I själva verket är al-Qaidas doktrin bara en extrem version av wahhabismen, vänd mot den officiella versionen, som används av den styrande saudiska dynastin. Således, al-Qaida organiserade aktioner mot både den amerikanska ockupationen och mot shia-befolkningen i Irak.
Den ökande närvaron av al-Qaida i Irak utgjorde en stor utmaning för den amerikanska ockupationsmakten eftersom Irak hade invaderats under förevändningen bland annat att hantera just al-Qaida. Bush-administrationen hade hävdat att al-Qaida stöddes av Saddamregimen. Sanningen är dock att det knappast fanns någon verksamhet hos al-Qaida i Irak vid tidpunkten för USA:s invasion.

– Under USA:s ockupation lyckades al-Qaida lägga under sig stora delar av Irak. De fick hjälp med expertkunskaper från många tidigare medlemmar av Saddam Husseins säkerhets- och militärapparat. Gemensamt hat mot USA:s ockupation och sekteristisk shia-fientlighet fick ett stort antal tidigare Saddam-trogna att ansluta sig till al-Qaida.
Organisationen döpte om sig till den Islamiska staten i Irak (ISI) 2006. Efter 2006 ändrade USA strategi och började hjälpa sunniarabiska stammar och förse dem med pengar och vapen. När dessa stammar bytte till den amerikanska sidan, lyckades ockupationen marginalisera ISI, om än inte besegra den helt.

 

Hur kunde den återuppstå om den hade varit nästan besegrad?

– Två anmärkningsvärda händelser under 2011 förklarar denna återuppståndelse.
Å ena sidan, i slutet av 2011, drog sig USA ut ur Irak efter ett totalt misslyckande, lämnande efter sig ett sönderslitet land, alltmer dominerat av Teheran, Washingtons regionala ärkerival. Fri från det amerikanska förmyndarskapet, hängav sig den Iran-stödda Maliki-regeringen åt sin egen shia-sekteristiska politik, vilket provocerade sunniaraber ännu en gång. Maliki lyckades mycket snabbt förstöra det lilla USA hade lyckats uppnå under de år som föregick tillbakadragandet. Under 2012 genomförde Iraks sunniaraber fredliga massaktioner i en imponerande skala. Men Maliki-regeringen vägrade medge legitimiteten i några av deras krav. Detta skapade grunden för ISI:s återkomst i Irak.
Å andra sidan, i slutet av 2011 hade upproret i Syrien börjat förvandlas till ett väpnat motstånd, när ökande avhopp från den syriska armén gav möjlighet att motstå Assad-regimens ökande repression. År 2012 hade Syrien störtats ner i ett inbördeskrig. För att utnyttja detta tillfälle gick resterna av ISI in i Syrien och skapade en syrisk gren av al-Qaida, Nusra Fronten, och splittrade den senare för att skapa Islamiska staten i Irak och Syrien (ISIS, eller Daesh på arabiska), som senare blev ”islamiska staten”. En viktig faktor i denna process var det faktum att den syriska regimen underlättade al-Qaidas etablering i Syrien genom att tidigare ha underlättat infiltrationen av al-Qaidakrigare i Irak under de första åren av den amerikanska ockupationen.

 

Hur kommer det sig att al-Qaida fick en hjälpande hand av en ”sekulär” regim, allierad med Iran?

– Assad-regimen bidrog till att USA:s ockupation misslyckades. Den kände sig hotad av ett regimskifte i Irak, särskilt eftersom både Irak och Syrien styrdes av Baathpartiet, om än av inbördes fientliga riktningar. Assad-regimen hade också behov av att visa att det enda alternativet till diktaturen var jihadism och kaos. Detta är anledningen till att den bidrog till att möjliggöra al-Qaida  i Irak. Regimen tvingades dock från och med 2007 att byta taktik efter påtryckningar från Bagdad och Teheran. Den syriska underrättelsetjänsten bibehöll dock en närvaro inom al-Qaida. Den syriska regimen lät al-Qaida gå in i Syrien för att hjälpa till att militarisera vad som startade som en fredlig resning i mars 2011.
– Samma logik låg bakom: att visa att det enda alternativet till diktatur är jihadism. För detta ändamål lät Assad-regimen inte bara al-Qaida komma in i Syrien, utan den släppte också ut ett antal jihadistiska militanter från fängelse under hösten 2011. Under sommaren 2014 genomförde ISIS eller Daesh en svepande offensiv från Syrien tillbaka till Irak, som möjliggjordes av den förbittring som hade byggts upp bland de sunni-arabiska stammarna.

 

Men hur finansierar Islamiska Staten sin militär och administration? Vem finansierar dem?

– De är mestadels självfinansierade. De har redan från början lyckats kontrollera oljefält, och sälja olja till Assad-regimen och turkiska smugglare. De beslagtog också stora mängder pengar i bankerna i erövrade städer. De stöds också av privata givare, främst i Gulfstaterna. Men de förlitar sig inte på utländskt stöd.
I själva verket finns det inget mystiskt med den så kallade Islamiska staten. Hur den växte fram, hur den finansieras och hur den fungerar är mycket väl dokumenterat. Det är för närvarande kanske det mest studerade och utforskade fenomenet i hela världen. Underrättelsetjänster från Moskva till Washington, forskare, vetenskapsmän och en mängd andra aktörer studerar alla den Islamiska Staten.

Farooq Sulehria
En längre version är tidigare publicerad i The News On Sunday.
Översättning: Marco jamil Espvall
och Ronny Åkerberg

Dela