Har Sverigedemokraternas väljarstöd slagit i taket?

Ander_Karlsson_f_JJ__1593

KOMMENTAR: De senaste veckorna har varit en turbulent tid för Sd: det tidigare ungdomsförbundet har gått förlorat, omfattande kontakter med näringslivet  – som lett till en kovändning i partiets syn på vinster i välfärden – har avslöjats och i dagarna har det väckts åtal för grovt skattebrott och bokföringsbrott mot partiets riksdagsledamot Martin Kinnunen. All denna turbulens har inramats av att den rådande flyktingsituationen ställt partiets portalfråga om invandringen i fokus.

Att partiledningen känt sig nödgad att bryta med sitt ungdomsförbund, SDU, är självklart ingen liten sak. Förbundet beräknas ha runt 5000 medlemmar. Motsättningen mellan partiet och ungdomsförbundet grundar sig i att förbundet hårdare velat betona en nationalistisk hållning, medan partiledningen hellre vill begagna sig av etiketten socialkonservativ. I realiteten har det i många fall inneburit att Jimmie Åkesson och partiet gått fram med en mer inlindad rasistisk hållning medan ungdomsförbundet varit mer öppet rasistiskt. Partiledningen säger att Sd nu ska bygga ett nytt ungdomsförbund, men frågan är givetvis hur många av SDU:s gamla medlemmar som kommer att upprätthålla lojalitetsbanden med Sd och hur många av medlemmarna som kommer att gå förlorade. Kan denna brytning vara startskottet till en större turbulens i själva partiet?

”Jag är väldigt glad”, så föll vd:n för Svenskt Näringsliv Carola Lemnes ord när det stod klart att näringslivets kontakter med Sd lett till att partiet gjort en helomvändning i frågan om vinst i välfärden, och därmed hamnat på samma linje som allianspartierna och stoppat regeringens möjlighet att få igenom något riksdagsbeslut om förändringar under den rådande mandatperioden. Redan tidigare har partiet annonserat att man vill luckra upp lagen om anställningsskydd och det är inte otroligt att Sd även kommer hindra regeringen från att få igenom ett förslag om ”att stoppa missbruket av visstidsanställningar”, som det heter i regeringsdeklarationen. Carola Lemne har all anledning att vara ”väldigt glad”, men hur kommer Sd:s näringslivsvänliga hållning att påverka partiets stöd bland LO-medlemmar? I den senaste Sifo-undersökningen var Sd näst största parti inom LO-kollektivet med 29,1 procent.

Men allra mest intressant är givetvis hur den rådande flyktingsituationen kan påverka Sd:s stöd i väljaropinionen. Sd har sedan valresultatet för ett år sedan på 12,9 procent stadigt ökat sitt opinionsstöd och ligger nu i genomsnitt på 18-19 procent, men i den senaste Sifo-mätningen, som ägt rum under perioden när flyktingfrågan varit förstasidesstoff, ligger partiet still.

Vi får hoppas att den statistiskt säkerställda ökande flyktingsolidariteten bland breda folklager verkar till nackdel för Sd, och att dess näringslivsvänliga hållning ska göra det än mer uppenbart vilket högerparti och antifackligt parti det faktiskt är. Men det som verkligen skulle kunna hota Sd:s nuvarande ställning är om arbetslösheten gick ner ordentligt, om tryggheten på arbetsmarknaden förstärktes och om välfärden fungerade bättre. För sanningen är att själva livsluften för ett parti som Sd är människors oro och upplevda otrygghet.

Anders Karlsson

Dela