Rasism och främlingsfientlighet är arbetarrörelsens dödsfiender

Ledaren # 27 2020

▶ Arbetarrörelsen skapades för arbetarklassen

▶ Nu gör sossarna allt för att splittra den

▶ Försvara asylrätten är ett första steg mot enhet

I FN:s flyktingkonvention stipuleras bland annat att en flyktings rättigheter innefattar rätten till rörelsefrihet, rätten att arbeta, att få utbildning och erhålla resedokument. Den omfattar människor på flykt världen över. Avgörande förhandlingar inför en kommande ny lagstiftning i Sverige pågår just nu i den parlamentariska Migrationskommittén. Slutbetänkandet ska vara klart i augusti och innehållet kan bli en allvarlig urholkning av FN:s flyktingkonvention och ge Sverige en blå-brun migrationspolitik under socialdemokratisk ledning.
Under de senaste decennierna har antalet människor på flykt undan väpnade konflikter ökat dramatiskt i hela världen. I Afghanistan och Irak är även Sverige krigförande part. USA och EU har sökt bomba fram ”demokrati” med förödelse, död och kaos som följd. Ingen människa flyr frivilligt landet där man råkar vara född. Man flyr från krig, förföljelser och klimatkatastrofer i hopp om att finna en fristad. Alla har en fundamental, av FN stadgad, mänsklig rättighet att tas emot och det finns fortfarande, trots invandrarfientliga strömningar, ett stort stöd för en solidarisk flyktingpolitik. En ny opinionsundersökning gjord av Novus på uppdrag av Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan visar detta. Författaren Kerstin Ekman säger att ”det finns en guldreserv av humanism i Sverige”. Visst, men varken i regeringen eller hos Migrationsverket.

De styrandes humanism är, liksom sagan om Sveriges neutralitetspolitik, en myt. Behovet av arbetskraft har alltid avgjort om Sveriges gränser ska öppnas eller stängas. Under den ekonomiska boomen på 1950-och 60-talet inriktades migrationspolitiken på värvning av utländsk arbetskraft. 1972 stängdes den dörren. Från 1970-talet har vi haft invandring med stöd av asylrätten av flyktingar från Latinamerika, Kurdistan, Mellanöstern, Balkan och Somalia. När staten ställdes inför oönskat flyktingmottagande 2015 gällde dock inte längre den internationella asylrätten och allt tal om en ”human” flyktingpolitik förvandlades till hyckleri. Löfvens ord 2015, ”mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt när nöden är stor”, visade sig bara vara just ord …
Ensamkommande unga från Afghanistan som anlände 2015 har behandlats illa och borde fått asyl och en ny start i tillvaron för länge sedan. Istället tvingas tusentals leva som papperslösa eller med utvisningshot hängande över huvudet om de inte snabbt kan få jobb efter fullgjord gymnasieutbildning. Svensk polis hämtar flyktingar som hållits i förvar och verkställer utvisningar till krigets och terrorns Afghanistan – ett land många av dessa ungdomar aldrig levt i – mitt under coronakrisen. ”Polis­myndigheten har helt enkelt gjort sig till charterarrangör”, säger en chef för gränspolisen i en kvällstidning.

Ovanpå detta har nu S bestämt sig för att gå M till mötes i migrationsfrågan just när de senare satt sig i knät på Sverigedemokraterna. S godtar därför en avsevärd minskning av antalet flyktingar, vill göra tillfälliga uppehållstillstånd till norm, radikalt försvåra familjeåterförening och ”utreda” om nyanlända överhuvudtaget ska ha tillgång till välfärdssystemen. SSU:s ordförande Philip Botström kräver en uppgörelse mellan S och M för att migrationspolitiken på så sätt ska bli stabil ”för att ytterligheterna inte ska ha ett avgörande inflytande”. Rent befängt då det just är Sd:s extremism som anammats av de moderater som socialdemokraterna nu gör upp med. S försöker få Mp att svälja denna inhumana människosyn och vägrar samtidigt att förhandla med V som håller fast vid asylrätten.

Att skapa ännu mer otrygghet och förvägra människor på flykt det skydd de har rätt till, göder bara de blåbrunas rasism och främlingsfientlighet. Att S går över anständighetens gräns ökar bara de blåbrunas aptit. Den politiken måste bekämpas. Att vara flykting är inget yrke. Efter ett tag upphör flyktingskapet och människor går vidare. De blir del av samhället, med familj, jobb och boende eller, som delar av vår tids mångfaldiga arbetarklass, ibland arbetslösa och fattiga. Socialdemokratin skapades en gång för att samla och företräda arbetarklassen – nu splittrar (s) den. Rasism och främlingsfientlighet är arbetarrörelsens dödsfiender och förhindrar vår möjlighet att skapa ett jämlikt samhälle för alla. Att försvara asylrätten hör till det minimum som krävs för att möta det dödliga hotet mot arbetarrörelsen.

Dela