”Kärnkraften behövs inte för klimatomställningen”

Nerstängda Barsebäck ska vara färdigrivet 2030. Foto: Bengt Oberger cc-by-sa

▶ Sju forskare slår hål på borgerlig myt i ny vetenskaplig rapport

▶ Vind- och solenergi är numera billigare och bättre än kärnkraft

▶ Sverige har alla förutsättningar för egen fossilfri elproduktion

 

Moderaterna, Sverigedemokraterna och andra borgerliga politiker hävdar att vi måste göra en ny satsning på kärnkraft om vi ska klara en omställningen till fossilfri energiproduktion och minska klimatutsläppen. Men det påståendet stämmer inte alls, enligt en ny rapport från sju energiforskare vid bland annat KTH i Stockholm och Chalmers i Göteborg.
– Bakgrunden är att det under hösten 2019 publicerades flera artiklar där olika partiföreträdare hävdade att ”kärnkraft behövs i det svenska energisystemet”, bland annat för att klara klimatomställningen, konkurrenskraften och för att trygga elförsörjningen. Vi ville då bidra till en faktabaserad debatt och analyserade därför alla dessa påståenden i detalj. Kärnkraft är självfallet en möjlighet för framtiden, men vad vi visar är att kärnkraften inte är nödvändig för att vi ska få ett fungerande fossilfritt elsystem i Sverige, säger Lennart Söder, professor i elektriska energisystem på KTH, i ett pressmeddelande.

I studien har forskarna tittat på om det finns någon grund för påståendet om ett ”behov” av kärnkraftverk i Sverige som motiverar att det sker nyinvesteringar trots att konkurrensen på marknaden håller på att slå ut dem. Efter flera år av stöd har sol- och vind-el nämligen blivit ekonomiskt konkurrenskraftiga och börjat konkurrera ut stora termiska anläggningar för elproduktion. Den slutsats som dras i rapporten är att kärnkraften inte är nödvändig för att vi ska kunna få ett stabilt, säkert och fossilfritt elsystem i Sverige i framtiden. Ingen vet vad olika kraftslag kommer att kosta år 2045, men under senare år har det skett en kraftig minskning av kostnaderna för sol- och vindkraft. Samtidigt har kärnkraftens kostnader istället ökat kraftigt. Den är nu betydligt dyrare än ny vindkraft.
– Det som hänt på senare år är att sol- och vindkraft har sjunkit drastiskt i pris, medan kärnkraft istället har blivit mycket dyrare. I rapporten citerar vi finansinformationsföretaget Bloomberg där ny vindkraft i Sverige kostar 29-40 öre/kWh, medan ny kärnkraft i Finland kostar 180-246 öre/kWh, säger Lennart Söder

Han påpekar att det finns utmaningar kvar, men att Sverige har alla förutsättningar att inom en par decennier kunna gå över till en egen fossilfri elproduktion, utan att behöva förlita sig till kärnkraft.
– Dagens sol- och vindkraftverk har mycket bättre prestanda än de som kom för tio år sedan, och denna utveckling kommer fortsätta. Vid KTH pågår mycket forskning på systemnivå, det vill säga hur hela elsystemet ska kunna fungera vid upp till 100 procent förnybar elproduktion. Detta innebär utmaningar när det gäller såväl elnät, elproduktion, styrning av systemet, rationell marknadshantering, lämpliga ICT-system etc. Sverige har mycket goda förutsättningar, både när det gäller kunskap och vindlägen, att klara detta.

Per Leander

Dela