Daniel Bernmar: ”S har lämnat fältet öppet”

Rödgrönrosa gruppledaren Daniel Bernmar (V). Foto: Vänsterpartiet

▶ Rödgrönrosa block utan S i Göteborg

▶ Inget politiskt samarbete med Alliansen

▶ Lägger fram egen progressiv budget

Efter två mandatperioder av samarbete med Socialdemokraterna väljer nu Vänsterpartiet i Göteborg att bilda ett rödgrönrosa block utan S. Vänsterpartiet har därmed blivit oppositionsledare i Sveriges näst största kommun. Internationalen har talat med det nybildade blockets gruppledare Daniel Bernmar (V).
– Vi har ju haft ett rödgrönt styre i Göteborg under de två senaste mandatperioderna, som har präglats av ett ganska djupt samarbete, inleder Daniel Bernmar. De sista två åren har socialdemokraterna tagit steg åt höger och det har naturligtvis slitit på samarbetet. Men efter valet så har vi velat fortsätta det rödgrönrosa samarbetet och vi har därför bjudit in Socialdemokraterna och de andra partierna (MP och F!) för en fortsatt diskussion. Vi har setts en gång i veckan under sex veckor, men Socialdemokraterna har konsekvent meddelat att de inte vill förhandla alls, utan att de vill fortsätta sondera med alla partier. Och det som har blivit tydligt under den här tiden och som blev klarlagt i media under tisdagen är att de tänkt sig ett samarbete med Alliansen och inte de rödgrönrosa. Vi har som ett svar på detta bildat ett politiskt block utan Socialdemokraterna, för att på så sätt säkra att det finns kvar ett vänsteralternativ i Göteborg när Socialdemokraterna går högerut.

Vad är det som hänt inom sossarna i Göteborg? Vad är det som gjort att de börjat agera så här?
– Min uppfattning är att de har varit ganska missnöjda de sista två åren. De har börjat orientera sig mot höger och samtidigt varit frustrerade över att behöva styra i minoritet. Det har förstås varit en svår situation och sossarna har varit tydliga med att de vill styra och att de vill göra det i majoritet. Vår plan A var då att bilda ett rödgrönrosa styre och koppla på något av mittenpartierna, framförallt Liberalerna, men det har inte Socialdemokraterna velat, utan de har lämnat fältet öppet.

Nu är ni oppositionsledare. Vad innebär det rent praktiskt?
– Rent praktiskt utgör vi det största blocket till vänster i politiken och Alliansen det största till höger, det är den praktiska konsekvensen just nu. Sen har vi hela tiden haft dörren vidöppen för Socialdemokraterna att komma tillbaka, men de har inte velat det. Det innebär att vi rödgrönrosa kommer lägga en gemensam budget, att vi kommer att samarbeta om fördelningen av poster i nämnder och styrelser och att vi kommer att förhandla som en samlad grupp gentemot andra block i politiken.

Bernmar tillbakavisar dock SVT:s uppgifter från tidigare på onsdagsmorgonen om att de rödgrönrosa skulle ha ingått i något politiskt samarbete med Alliansen:

-Eftersom vi är ett bildat block så förhandlar vi med andra block och med andra partier i kommunfullmäktige, utvecklar han. Det måste man göra därför att mycket av politiken i kommunerna bygger på praxis, så att vi för ju samtal med alla demokratiska partier i kommunfullmäktige om hur vi skall arbeta för att skapa stabilitet – och detta är ju varken någon hemlighet eller något konstigt, utan så funkar kommunpolitiken. Så att vi får hålla samtal och göra överenskommelser blocköverskridande. Detta är nödvändigt för att kommunpolitiken skall fungera eftersom det inte finns något regelverk som är tillräckligt detaljerat för att hantera alla situationer – och då krävs det att man gör överenskommelser för att hantera exempelvis lottningar i nämnder och styrelser och hur man skall hantera själva budgetomröstningen. Alla sådana frågor diskuterar vi brett och det har vi alltid gjort. Det är inget nytt, det kommer vi att fortsätta göra och det innebär att vi förhandlar som ett block, precis som vi gjorde förra mandatperioden. Då var S med i samma gruppering som vi och då förhandlade vi också brett i de frågorna.

Ser ni några fördelar med situationen ni befinner er i nu?
– Fördelen är att det kommer läggas fram en progressiv budget till kommunfullmäktige i november, som V, MP och F! skrivit tillsammans. Vi hoppas ju att S ansluter sig och röstar på den budgeten hellre än att släppa fram en borgerlig budget. Vi tror inte det, men vi hoppas verkligen att de tänker om och tar sitt förnuft till fånga och att de hellre vill se en fortsatt progressiv utveckling för Göteborg, hellre än utförsäljningar och besparingar.
Men så ser alltså inte läget ut just nu och då måste vi vara beredda på att släppa fram Alliansens budget i slutvoteringarna. Den beredskapen måste vi naturligtvis ha. Vi vill ju inte att kommunen hamnar i kaos. Då måste vi ta ansvar för det, så vi måste ha en beredskap på att S inte släpper igenom vår budget och att vi därför måste släppa fram en alliansbudget, avslutar Daniel.

Johannes Jensen

Dela