Miljöprofilen begravdes i schaktmassorna

Ola Serneke Foto: Felix Gerlach

Ola Serneke Foto: Felix Gerlach

► Byggföretaget dumpade schaktmassor på känslig mark

► Serneke tidigare prisat för sitt miljöengagemang

► oklart om miljölagstiftningen räcker för en fällande dom

 

Byggherren Ola Serneke i Göteborg har tidigare profilerat sig som ekologiskt ansvarstagande företag, men är nu i blåsväder sedan det avslöjats att företaget dumpat schaktmassor på kommunens mark.
Serneke har i Göteborg strävat efter att etablera sig som ett samhällstillvänt och socialt ansvarstagande företag och står bland annat som huvudsponsor till fotbollslaget IFK Göteborg. Företaget har också tidigare haft hög svansföring i miljöfrågor och kritiserat andra bolag för att visa bristande socialt intresse.
Nu har det emellertid avslöjats att företaget agerat efter helt andra måttstockar än de mjuka värdena de säger sig företräda. Det är kvällstidningen GT som rapporterat att Serneke fyllt igen ungefär 21 000 kvadratmeter skyddsvärd kommunal mark med runt 60 000 kubikmeter schaktmassor utanför sin anläggning. Staden har sedan i höstas varit medveten om byggherrens agerande och anmält till Länsstyrelsen.

I miljörapporten som upprättats framgår omfattningen av skadorna: ”Sammantaget har utfyllnaden förfulat landskapsbilden och gjort området otillgängligt för allmänheten. En hänsynskrävande biotop har skadats och kommer inte att kunna återställas till ursprungligt utseende. En skogsmiljö som utgjort en biotop för vanligare barr- och blandskogsarter har försvunnit.”
Göteborgs miljöförvaltning anmälde två av Sernekes bolag för miljöbrott. Trots att schaktmassorna alltså sträcker sig utanför Sernekes industriområde och in på kommunal mark valde Länsstyrelsen att lägga ned ärendet, men Miljöförvaltningen har överklagat och för tillfället utreds fallet av åklagare. Ola Serneke själv har valt att inte på något sätt kommentera sitt agerande.

Särskilt ironiskt är det att dumpningen av schaktmassorna skett i Angered samtidigt som Ola Serneke i mitten av mars mottog pris från Angereds företagarförenings Årliga Utvecklingspris för sitt stora ansvarstagande. Juryn motiverade priser med att Serneke ”minskar miljöpåverkan genom innovativa lösningar”. Byggherren sällar sig nu till raden av företag vars vinstmarginaler ökas på bekostnad av miljön. Det återstår att se om miljölagstiftningen räcker till för en fällande dom.

Johannes Jensen

 

POLISANMÄLAN

■ Göteborgs stad polisanmälde Serneke Bygg AB och helägda dotterbolaget Gårdstens projektutveckling AB för tre brott: miljöbrott, otillåten miljöverksamhet genom att kraftigt ändrat naturmiljön utan samråd samt för brott mot ordningslagen då schaktmassorna lagts på allmän plats och naturmark.
Åklagare inledde förundersökning gällande egenmäktigt förfarande och otillåten miljöverksamhet. ”Någon har utfört ingående arbeten utan rätt och tvärt emot det avtal som upprättats”, skriver polisen i sin anmälan om brott mot miljöbalkens bestämmelser.

Dela