”Nu dödförklarar vi Alliansen”

FALUN Vänsterpartiets Patrik Liljeglöd är nöjd. Foto: Calle Eklund cc-by-sa, Vänsterpartiet

▶ Vänstern gick framåt vid omvalet i Falun

▶ Maktförskjutning när blocken spricker

▶ ”Vi har fått en ny roll” säger Patrik Liljeglöd (V)

INTERVJU

Efter strul med poströsterna vid det ordinarie kommunalvalet i september, hölls i Falun ett omval i söndags. Medan flera borgerliga partier som Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna tappade stort, gick Vänsterpartiet framåt från 9 till nästan 11 procent. Något som leder till att det borgerliga blocket spricker och öppnar upp för ett rödgrönt kommunstyre. Internationalen har talat med Patrik Liljeglöd, gruppledare för Vänsterpartiet i Falun.
– Nu dödförklarar vi Alliansen, säger han.
– Valresultatet visar att det är en tydlig förskjutning från höger till vänster. Moderaterna tappar till Centern. Centerväljare har säkert gått över till Socialdemokraterna, och vi tar från Socialdemokraterna. Det känns ju som ett gott tecken i tiden.

Varför tror du att Vänsterpartiet ökade?
– Jag tror att det handlar om att vi har varit tydliga med vår politik och framför allt att vi har nått ut till landsbygden. Vi är ju en kommun som har både stadsnära tätorter och landsbygd. Så valrörelsen har handlat mycket om centralisering och decentralisering, var den kommunala servicen ska finnas. Vi menar att alla kommundelar ska ha samma förutsättningar att leva, säger Patrik Liljeglöd.
– När man pratar om Falun, så säger man alltid att man ska satsa på hela Falun. Men när man tittar på den praktiska effekten av den politik som har förts, så blir det mest satsningar på centrala stan. Det här har vi ju också påtalat och påvisat. Och det är väl därför som det är just Vänsterpartiet och Centerpartiet, som också förespråkar decentralisering, som har ökat mest i valet.

En viktig fråga har också varit bostadsbyggandet och allmännyttans betydelse för landsbygden, förklarar Patrik Liljeglöd.
– När övriga politiker säger att marknadskrafterna ska råda, så innebär det att det inte byggs några bostäder på landsbygden. Det har inte byggts några nya bostäder sedan 1994 vad gäller allmännyttan. Därför säger vi att de tänker fel, och visar på allmännyttans betydelse. Man ska använda sig av hela fastighetsbeståndets tillgångar och på så sätt kunna bygga så att folk har råd att bo. Det är en sån sak som folk har förstått hur vi tänker, där vi har nått fram, säger han.
När denna intervju görs på onsdagen tre dagar efter omvalet är det ännu inte klart exakt hur det nya politiska styret i Falun kommer att se ut, då förhandlingar ännu pågår mellan partierna. Men vad som står klart är att de tidigare blocken har brutits upp och att det nu sker en förskjutning åt vänster, menar Patrik Liljeglöd.
– Det som är klart är att vi har dödförklarat Alliansen. De har 28, av 61 platser i kommunfullmäktige, och skulle behöva 31 för att få majoritet. De styrkeförhållandena innebär att Alliansen inte kan få majoritet i en enda nämnd utan att bli beroende av Sverigedemokraterna. Och alla företrädare för allianspartierna har sagt att de inte under några förutsättningar kommer att samarbeta med Sverigedemokraterna, förklarar han.

Tidigare hade Vänsterpartiet i Falun ett valtekniskt samarbete med flera allianspartier, men det är inte aktuellt längre.
– Det handlade om att stänga ute Sverigedemokraterna, för annars skulle de ha fått utslagsrösten. Då hade vi dessutom socialdemokrater som inte var samarbetsvilliga. Men nu har vi ett helt annat diskussionsklimat och en tillmötesgående socialdemokrati, som gör att vi kan föra dialog utan att det blir konstigheter, säger Patrik Liljeglöd.
– Sen tror jag inte att Vänsterpartiet kommer att ingå i det nya styret, men vi får i alla fall en ny majoritet som drar åt vänster.

Vad är det som har gjort att sossarna har blivit mera samarbetsvilliga?
– De gjorde bort sig i valet i höstas för de försökte liksom äta kakan och ha den kvar. Det var det som var deras problem. Nu har de insett att den vägen går inte. Därför har våra samtal under hösten och vintern varit mycket bättre, säger Patrik Liljeglöd.
– Vi har fått en ny roll och en annan möjlighet nu att ta tag i repet på ena sidan och dra i dragkampen åt vänster. De chanserna har ökat för oss, och det är Socialdemokraterna också medvetna om. Även om vi inte kommer att ingå i ledningen, så kommer vi fortfarande kunna påverka politiken mer åt vänster. Vi kommer kunna få igenom förslag som gör att vi får ett mer solidariskt Falun.

Jämfört med valet i höstas och omvalet i söndags så sjönk dock valdeltagandet kraftigt från 87 procent till 60 procent, något som Patrik Liljeglöd tycker är beklagligt men förståeligt.
– På ett sätt kan man säga att valdeltagandet egentligen är 100 procent, för att aktivt välja att inte gå och rösta är också ett val. Det är klart det är tråkigt att alla inte går och röstar, men det är ett val man har gjort, säger han.
Och trots att Vänstern gick fram i omvalet, var partiet principiellt emot att valet gjordes om, då man menade att det hundratal poströster som efter Postnords slarv kom in för sent och inte godkändes, borde ha räknats.
– De som hade gjort sitt val, men inte fick sina röster räknade, det är faktiskt ett värre problem än om rösterna kommer in för sent. Alla röster ska räknas.

Per Leander

Dela