Överklagandena haglar över kommunens utförsäljningsbeslut

Som vi tidigare har rapporterat om i Internationalen beslutade en majoritet i Umeå kommunfullmäktige den 19 juni att sälja ut 1600 kommunala lägenheter i bostadsområdena Carlshem och Mariehem för drygt 1,1 miljard kronor till det kritiserade privata bolaget Heimstaden. Redan samma dag som beslutet fattades kom det första överklagandet in. Nu finns det sju överklaganden som förvaltningsrätten ska ta ställning till, varav ett är undertecknat av tio personer, nämligen det från Folkinitiativet för folkomröstning om utförsäljningarna av allmännyttan i Umeå.
Än så länge har förvaltningsrätten tagit tre delbeslut som alla gäller verkställighetsförbud i väntan på att rätten avgör målet slutgiltigt. Det blev avslag i alla tre fall med hänvisning till en punkt i avtalet mellan kommunala Bostaden och privata Heimstaden som säger att om inte fullmäktiges beslut vunnit laga kraft senast den 15 november 2017 så ska avtalet förfalla. Enligt handläggaren på förvaltningsrätten vinner ärendet laga kraft först när det är helt avgjort i förvaltningsrätten.
Kommunledningen i Umeå bestrider att beslutet skulle vara olagligt utifrån någon av de i kommunallagen angivna olaglighetsgrunderna och menar att det inte finns några kvalitetskrav på beredningen av ärendet.
Umeå kommun ska ha svarat på alla synpunkter som kommit in till förvaltningsrätten senast den 13 september.

Emma Lundström

Dela